Stipendiaterna Michelle och Debbie från Filippinerna tillsammans med unga från den lokala församlingen i Sverige.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Ung i den världsvida kyrkan

Är du 18-30 år och har ett internationellt engagemang? Vill du få nya erfarenheter och perspektiv på kyrkan och världen? Då kan du söka utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.

Som deltagare i Ung i den världsvida kyrkan tillbringar du tre månader i en församling på andra sidan jorden. Du följer arbetet, deltar i gudstjänster och verksamhet och delar liv och vardag med människorna som bor på platsen.

Du ansöker om att få delta via Luleå stift innan den 15 mars varje år. Stiftet utser 1-2 personer varje år för deltagande i programmet.

Mer information

Här finns mer information om utbytesprogrammet samt intervjuer med tidigare deltagare.