Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från de stiftelser som Luleå stift förvaltar. Stödet kallas även diakonalt stöd. Det finns två ansökningsperioder per år.

Så här gör du

  • Kontakta din lokala församling för information och stöd i din ansökan
  • Var beredd att visa upp underlag som styrker dina uppgifter
  • Lämna din ansökan till din lokala församling
  • Ansökningar tas emot 1 mars - 15 april, respektive 1 september - 15 oktober

Här hittar du din församling

Vad händer sedan

Församlingen gör ett yttrande och ger förslag till beslut samt skickar in ansökan till Luleå stift som tar beslut om bidrag. Beslut tas senast en månad efter sista ansökningsdag. Utbetalning sker senast i början av juni respektive början av december.

För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att den är komplett ifylld. Saknas uppgifter fördröjs beslutet och ansökan kan avslås.

Stiftelsen hjälp till behövande inom Luleå stift
Ändamål: Stiftelsens avkastning skall användas till hjälp till behövande inom Luleå stift Därvid skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i den nya stiftelsen ingående stiftelserna enligt nedan: 1. Karin Ekenbergs fond. Till inköp av kläder och skodon för utdelning till barnrika, fattiga familjer inom Luleå stift. 2. Professor och professorskan Adolf Kjellbergs minnesfond. Till understöd åt nödlidande inom stiftet, företrädesvis ödemarksområden. 3. Anna Möllers minnesfond. Bidrag till hjälp åt behövande i Luleå stifts glesbygder. 4. Solanderska fonden. Gåva 30.8.1926 att fördelas lika mellan Luleå stiftsråd och Luleå stifts diakoniförening. 5. Apotekare Gustaf Björkmanssons fond. Utdelas till behövande och för lindrande av nöd inom Norrbottens län.    

Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond för Luleå stift
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till självhjälp åt inom Luleå stift mantalsskrivna familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och som genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke skola behöva anlita den offentliga fattigvården.

Stiftelsen Hilma och Alexis Lindebergs Ödemarksfond
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas i första hand åt behövande, på grund av fysisk eller psykisk uttröttning eller eljest sjuka mödrar med flera barn samt för vård - bland annat genom anskaffande av kläder, skodon eller livsmedel - samt fostran av barn, tillhörande företrädesvis fattiga småbrukare- och arbetarfamiljer, i andra hand för vård av och hjälp åt behövande ålderstigna sjuka eller lytta och i tredje hand, under förutsättning att icke övriga ändamål därigenom bliva eftersatta, för hjälp till självhjälp. Hjälpen ska i första hand gå till sådana nödställda människor, som äro boende i stiftets ödemarker.    

Stiftelsen Diakonala stödfonden
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att nyttja medlen för diakonal stödverksamhet, varvid särskilt uppmärksammas glesbygdsförsamlingarnas situation och de hjälpbehov som föreligger bland människor i sociala och själsliga nödlägen.