Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Stiftsstyrelsen i Luleå stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom Luleå stift. Viktig information om ansökningsperiod och hur det går till att söka finns på den här sidan. Nya rutiner för ansökan är under utveckling. Viss information nedan kan därför komma att ändras innan nästa ansökningsperiod.

Nästa ansökningsperiod: 1 september – 15 oktober 2021

Så här gör du

  • Boka ett personligt möte med diakon i din lokala församling för information och stöd i din ansökan. (om diakon saknas bokar du tid med annan diakonipersonal eller präst) 
  • Ta med dig underlag som styrker dina uppgifter till ditt möte med församlingen 
  • Lämna din ansökan till din lokala församling.

Här hittar du din församling

Vad händer sedan

  • Församlingen gör ett yttrande och ger förslag till beslut samt skickar in ansökan och yttrande till Luleå stift som tar beslut om bidrag.  
  • Beslut tas senast en månad efter sista ansökningsdag.  
  • Utbetalning sker den 10 december. Om den 10:e infaller under helgdag sker utbetalning på närmast föregående bankdag.  
  • För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att den är komplett ifylld. Saknas uppgifter fördröjs beslutet och ansökan kan avslås.