Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från de stiftelser som Luleå stift förvaltar. Stödet kallas även diakonalt stöd. Det finns två ansökningsperioder per år.

Så här gör du

  • Boka ett personligt möte med diakon i din lokala församling för information och stöd i din ansökan. (om diakon saknas bokar du tid med annan diakonipersonal eller präst)
  • Ta med dig underlag som styrker dina uppgifter till ditt möte med församlingen
  • Lämna din ansökan till din lokala församling
  • Ansökningar tas emot 1 mars - 15 april, respektive 1 september - 15 oktober

Här hittar du din församling

Vad händer sedan

Församlingen gör ett yttrande och ger förslag till beslut samt skickar in ansökan och yttrande till Luleå stift som tar beslut om bidrag. Beslut tas senast en månad efter sista ansökningsdag. Utbetalning sker den 10 juni respektive 10 december. Om den 10:e infaller under helgdag sker utbetalning på närmast föregående bankdag. För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att den är komplett ifylld. Saknas uppgifter fördröjs beslutet och ansökan kan avslås.