Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd i svåra situationer. Stiftsstyrelsen i Luleå stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom stiftet.

Från och med den 1 september 2023 hanteras ansökningar ur Luleå stifts förvaltade stiftelser för behövande privatpersoner av föreningen FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande). Läs mer om FVO

Ansök direkt från FVO 
Tydliga anvisningar finns om vem som kan söka, hur ofta ansökan kan göras, vilka handlingar som behöver bifogas osv. Ansökan kan göras när som helst under året. Eftersom föreningen dessutom har samverkan med ett antal andra stiftelser med nationell täckning är det möjligt att bidrag kan beviljas ur någon av dessa. Du som söker behöver inte peka ut någon stiftelse utan föreningen matchar din ansökan med passande stiftelse. Luleå stifts samarbete med FVO innebär att stiftet inte har någon del i själva handläggningen av ansökningar. 
  
Har du frågor?
Välkommen att kontakta FVO 

Hantering av personuppgifter i stiftelser

Här hittar du hur personuppgifter behandlas i Luleå stifts förvaltade stiftelser.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten.