Stiftsfullmäktige sammanträdde i Luleå.
Foto: Emma Dahlbäck

Sammanträden 2020/2021

Här finns sammanträdesdatum för 2020 och 2021, med reservation för ändringar.

Stiftsstyrelsens sammanträden 2021

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

 • 17 december, kl 13:00-16:00 OBS! 2020
 • 25 februari, kl. 13.00-16.00
 • 20 april, planeringsdag
 • 22 juni
 • 21 oktober
 • 10 december

Arbets- och personalutskottets sammanträden 2021

APU sammanträder kl. 13.00-16.00 om inget annat anges.

 • 2 februari , kl. 10.00-15.00
 • 16 mars
 • 2 juni, kl. 10.00-15.00
 • 31 augusti
 • 4 oktober
 • 20 november, i samband med stiftsfullmäktige

Egendoms- och förvaltningsutskottets sammanträden 2021

EFU sammanträder kl. 10-12 om inget annat anges.

 • 16 februari
 • 8 april
 • 9-10 juni exkursion
 • 6 oktober
 • 10 december kl. 10-14

 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

 • 27 maj kl 18-21.30. Genomförs digitalt.
 • 19-20 november (avgående och tillträdande fullmäktige)

 

Domkapitlets sammanträden 2021

 • 12 januari, delegations- och beredningsgruppen
 • 16 januari, vigningsdag
 • 15 februari, delegations- och beredningsgruppen
 • 22 mars
 • 19 april, delegations- och beredningsgruppen
 • 3 maj
 • 19 maj, delegations- och beredningsgruppen
 • 11–13 juni, vigningshelg
 • 16 augusti, delegations- och beredningsgruppen
 • 9 september
 • 27 september, delegations- och beredningsgruppen
 • 28 oktober
 • 1 december, delegations- och beredningsgruppen
 • 15 december