Stiftsfullmäktige sammanträdde i Luleå.
Foto: Emma Dahlbäck

Sammanträden för Luleå stifts beslutande organ

Här finns sammanträdesdatum, med reservation för ändringar.

Stiftsstyrelsens sammanträden 2021

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

 • 25 februari, kl. 13.00-16.00
 • 20 april, planeringsdag
 • 22 juni
 • 21 oktober
 • 10 december

Arbets- och personalutskottets sammanträden 2021

APU sammanträder kl. 13.00–16.00 om inget annat anges.

 • 2 februari , kl. 10.00–15.00
 • 16 mars
 • 2 juni, kl. 10.00–15.00
 • 31 augusti
 • 4 oktober kl 09.00–12.00
 • 24 november, kl 09.00–12.00

Egendoms- och förvaltningsutskottets sammanträden 2021

EFU sammanträder kl. 10.00–12.00 om inget annat anges.

 • 16 februari
 • 8 april
 • 9–10 juni (exkursion)
 • 6 oktober
 • 10 december kl. 10.00–14.00

 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

 • 27 maj kl 18.00–21.30 Genomförs digitalt.
 • 19–20 november Avgående och tillträdande fullmäktige

 

Domkapitlets sammanträden 2021

 • 12 januari, delegations- och beredningsgruppen
 • 16 januari, vigningsdag
 • 15 februari, delegations- och beredningsgruppen
 • 22 mars
 • 19 april, delegations- och beredningsgruppen
 • 3 maj
 • 19 maj, delegations- och beredningsgruppen
 • 11–13 juni, vigningshelg
 • 16 augusti, delegations- och beredningsgruppen
 • 9 september
 • 27 september, delegations- och beredningsgruppen
 • 28 oktober
 • 30 november, delegations- och beredningsgruppen
 • 15 december

Stiftsstyrelsens sammantränden 2022

Stiftsstyrelsen sammanträder kl. 10.00–15.00 om inget annat anges

 • 26 januari
 • 20–21 april, kl. 10.00 dag 1, slut kl. 15.00 dag 2
 • 21 juni
 • 13 oktober 
 • 15 december, kl. 10.00–14.00 (digitalt)

arbets- och personalutskottets sammanträden 2022

APU sammanträder kl. 13.00-16.00 om inget annat anges.

 • 14 mars
 • 31 maj
 • 7 september
 • 29 september (digitalt)
 • 28 november (digitalt)

Egendoms- och förvaltningsutskottets sammanträden 2022

EFU sammanträder kl. 10.00–12.00 om inget annat anges.

 • 7 april, fysiskt i Luleå
 • 8-9 juni (exkursion)
 • 4 oktober, digitalt
 • 14 december, digitalt

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

 • 13-14 maj 2022

 • 18-19 november 2022

Domkapitlets sammanträden 2022

Domkapitlet sammanträder klockan 10:30-15 om inget annat anges i respektive kallelse. Delegations- och beredningsgruppen möts mellan klockan 10-12 om inget annat anges i respektive kallelse.

 • 14-16 januari (inkl introduktion och ev. vigningshelg)
 • 8 februari delegations. och beredningsgrupp
 • 2 mars
 • 29 mars delegations- och beredningsgrupp
 • 19 april
 • 9 maj delegations- och beredningsgrupp
 • 3-5 juni (inkl. vigningshelg)
 • 17 augusti delegations- och beredningsgrupp
 • 6 september
 • 28 september delegations- och beredningsgrupp
 • 31 oktober
 • 15 november delegations- och beredningsgrupp
 • 6 december