Stiftsfullmäktige sammanträdde i Luleå.
Foto: Emma Dahlbäck

Sammanträden för Luleå stifts beslutande organ

Här finns sammanträdesdatum, med reservation för ändringar.

Stiftsstyrelsens sammanträden 2023

Stiftsstyrelsen sammanträder digitalt om inget annat anges.

2023

 • 7 februari, kl. 10.00-12.00
 • 29-30 mars, kl. 11.00 dag 1 till kl. 15.00 dag 2 (fysiskt)
 • 20 april, kl. 10.00-12.00
 • 17 oktober, kl. 10.00-15.00
 • 6 december, överläggning mellan stiftsstyrelsen och domkapitlet (fysiskt)
 • 7 december, kl. 09.00-12.00  (fysiskt)

Arbetsutskottets sammanträden 2023

AU sammanträder digitalt kl. 10.00-15.00 om inget annat anges.

2023

 • 25 januari (fysiskt, Umeå) 
 • 8 mars (fysiskt) 
 • 4 april
 • 1 juni (fysiskt, Umeå)
 • 8 september 
 • 28 september 
 • 28 november 

Egendomsutskottets sammanträden 2023

EU sammanträder digitalt kl. 09.00–11.00 om inget annat anges.

2023

 • 31 mars 
 • 30-31 maj Exkursion
 • 7 september 
 • 3 oktober 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2023

 • 12-13 maj, i Luleå
 • 17-18 november, i Luleå

Domkapitlets sammanträden 2023

Domkapitlet sammanträder klockan 10.30–15.00. Delegations- och beredningsgruppen möts mellan klockan 10.00–12.00. Tiderna gäller om inget annat anges i respektive kallelse.

2023
 • 10 januari · delegations- och beredningsgrupp
 • 20–22 januari · inklusive vigningshelg
 • 13 februari · delegations- och beredningsgrupp
 • 20 mars
 • 18 april · delegations- och beredningsgrupp
 • 2 maj
 • 23 maj · delegations- och beredningsgrupp
 • 9–11 juni · inklusive vigningshelg
 • 15 augusti · delegations- och beredningsgrupp
 • 5 september
 • 26 september · delegations- och beredningsgrupp
 • 23 oktober
 • 14 november · delegations- och beredningsgrupp
 • 5 december