Stiftsfullmäktige sammanträdde i Luleå.
Foto: Emma Dahlbäck

Sammanträden för Luleå stifts beslutande organ

Här finns sammanträdesdatum, med reservation för ändringar.

Stiftsstyrelsens sammanträden

Stiftsstyrelsen sammanträder digitalt om inget annat anges.

2024
 • 7 februari kl. 10.00–15.00
 • 20–21 mars kl. 11.00 dag 1 till kl. 15.00 dag 2, fysiskt
 • 24 april kl. 10.00–12.00
 • 12 juni kl. 10.00–15.00, fysiskt
 • 10 oktober kl. 10.00–15.00
 • 5 december kl. 08.30–12.00, fysiskt (4 december stiftsstyrelsens samråd med domkapitlet, kl.11.00–17.00, fysiskt)

Arbetsutskottets sammanträden

AU sammanträder digitalt kl. 10.00–15.00 om inget annat anges.

2024
 • 25 januari kl. 11.00–16.00 (fysiskt)
 • 6 mars
 • 8 april
 • 4 juni maj kl. 11.00–16.00 (fysiskt)
 • 2 september
 • 19 september
 • 27 november

Egendomsutskottets sammanträden

EU sammanträder digitalt kl. 09.00–11.00 om inget annat anges.

2024
 • 23 januari
 • 20 februari
 • 15 april
 • 4-5 juni exkursion, fysiskt
 • 25 september
 • 26 november

Stiftsfullmäktiges sammanträden

2024
· 17–18 maj 
· 22–23 november

2025
· 16–17 maj
· 21–22 november (avgående och tillträdande)

Domkapitlets sammanträden

Domkapitlet sammanträder klockan 10.30–15.00. Delegations- och beredningsgruppen möts mellan klockan 10.00–12.00. Tiderna gäller om inget annat anges i respektive kallelse.

2024

 • 10 januari, delegations- och beredningsgrupp
 • 19-21 januari, inkl. vigningshelg
 • 12 februari, delegations- och beredningsgrupp
 • 19 mars
 • 11 april, delegations- och beredningsgrupp
 • 23 april
 • 13 maj, delegations- och beredningsgrupp
 • 7-9 juni, inkl. vigningshelg
 • 15 augusti, delegations- och beredningsgrupp
 • 3 september
 • 24 september, delegations- och beredningsgrupp
 • 21 oktober
 • 14 november, delegations- och beredningsgrupp
 • 3 december, delegations- och beredningsgrupp
 • 4 december, gemensam överläggning med stiftsstyrelsen