Närbild på en kvinna i vit blus som har händerna knäppta. Runt handelden bär hon ett armband med små ikonbilder.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Globala rådet i Luleå stift

Globala rådets uppgift är att vara referensgrupp för stiftets internationella arbete, flykting- och integrationsarbete samt hållbarhetsarbete.

Rådet ansvarar för att tillsammans med stiftskansliets handläggare bevaka, arbeta för och informera om Svenska kyrkans internationella arbete, lokalt och globalt hållbarhetsarbete och den världsvida kyrkans synlighet och integration i våra församlingar.  

Rådet bistår stiftet i dess ansvar att bygga relationer mellan Luleå stifts församlingar och vänstiften.  

Globala rådet skall agera som ett rådgivande organ med syfte att säkerställa att de globala frågorna på ett naturligt sätt integreras i stiftets arbete på alla plan och bistår stiftet i uppdraget att främja församlingarnas verksamhet och engagemang inom de områden som rådet ansvarar för.  

Rådet ska också verka för information och förankring av verksamheten i stiftsgemensamma forum och kallar till årliga samverkansmöte med SKUT, Svenska kyrkans Unga, EFS Norrbotten, EFS Västerbotten, Sensus och Älvsby folkhögskola.

Ledamöter

Lars-Gunnar Frisk, ordförande, stiftsstyrelsens representant

Anders Sandberg, stiftets internationella handläggare

Carina Berglund

Maria Ekstedt 

Åse Lindegren

Åsa Lundman

Roger Marklund

Nils Renström

Anna Wallström             

Anna-Stina Wikström

Svenska Kyrkans Ungas representant