Foto: Maria Lundström Pedersen/Luleå stift

Meditationsplatser

Längs Dag Hammarskjöldsleden finns sju meditationsplatser med korta texter hämtade från "Vägmärken", Dag Hammarskjölds efterlämnade anteckningar.

Texterna på såväl svenska som samiska finns inhuggna på stenar, en vid varje meditationsplats.

De sju vägmärkena är tänkta som meditationsord att stanna upp inför och bära med sig under pilgrimsvandringen.

Den första meditationsplatsen ligger endast två kilometers vandring från Abisko. Det gör att även tillfälliga besökare i Abisko kan göra en kortare pilgrimsvandring. Sträckorna mellan de övriga meditationsplatserna varierar mellan 8–21 kilometer.

Pilgrimsvandrare kan välja att tälta eller att övernatta i Svenska Turistföreningens stugor som finns efter leden.