Foto: Luleå stift

Det här gör Luleå stift

En stor del av verksamheten vänder sig direkt till stiftets församlingar, andra är mer utåtriktade. Här nedan finns ett urval.

Yrken och utbildningar

Funderar du på att studera till tjänst i Svenska kyrkan i Luleå stift? Välkommen att höra av dig!

Kurser och arrangemang

Luleå stift erbjuder kurser och arrangemang för anställda, förtroendevalda, ideella och andra intresserade i stiftets församlingar.

Arbetsliv och samhälle

Kyrka och arbetsliv är en fråga om vårt gemensamma ansvar, att tillsammans med samhällets övriga aktörer verka i arbetslivs- och samhällsfrågor.

Barn och unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten. Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd i svåra situationer.

Flerspråkig kyrka

I Luleå stift bedrivs arbete på teckenspråk och på flera minoritetsspråk som meänkieli, finska och samiska.

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.

Flykting- och integrationsarbete

Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor.

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Musik

I Svenska kyrkan har musiken en betydande roll, både i gudstjänsten och genom det musikaliska arbete som församlingarna driver.

Pilgrimsled

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av den svenska fjällvärlden. Den startar i Abisko och följer Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Regionala nätverk

Luleå stift finns på olika sätt med i regionala nätverk tillsammans med myndigheter och andra organisationer.

Stiftsgården i Skellefteå

Stiftsgården i Skellefteå är en riktig idyll, naturskönt belägen strax utanför Skellefteå centrum. Det är en plats för livets viktiga möten.

Sjukhuskyrkan

Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården i Sjukhuskyrkan.

Mer om Luleå stift

Information om stiftet och dess roll i Svenska kyrkan på svenska och andra språk. Fakta om Luleå stifts ledning och organisation samt hur vi förvaltar jord, skog och fonder.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Folkhögskolor och lägergårdar

I Luleå stift finns fyra folkhögskolor som har en nära koppling till Svenska kyrkan och/eller EFS; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola.