Det här gör Luleå stift

En stor del av verksamheten vänder sig direkt till stiftets församlingar, andra är mer utåtriktade. Här nedan finns ett urval.

Barn och unga

Svenska kyrkans verksamhet för barn, unga och unga vuxna bedrivs i församlingarna. Ibland sker det också i samverkan med stiftet.

Delaktighet och idealitet

Att få vara med och göra skillnad är viktigt! I Svenska kyrkan går det att vara medarbetare på olika sätt – som anställd, förtroendevald eller ideell.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten.

Flerspråkig kyrka

I Luleå stift bedrivs arbete på teckenspråk och på flera minoritetsspråk som meänkieli, finska och samiska.

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Kurser och arrangemang

Luleå stift erbjuder kurser och arrangemang för anställda, förtroendevalda, ideella och andra intresserade i stiftets församlingar.

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Musik

I Svenska kyrkan har musiken en betydande roll, både i gudstjänsten och genom det musikaliska arbete som församlingarna driver.

Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.

Om Luleå stift

Luleå stift grundades år 1904 och är ett av tretton stift i Svenska kyrkan. Här bor drygt 523 700 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.

Pressrum

Luleå stifts pressrum riktar sig till dig som är journalist eller på annat sätt jobbar med media. Här finns pressmeddelanden, bilder och kontaktpersoner.

Pilgrimsled

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av den svenska fjällvärlden. Den startar i Abisko och följer Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Regionala nätverk

Luleå stift finns på olika sätt med i regionala nätverk tillsammans med myndigheter och andra organisationer.

Sjukhuskyrkan

Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården i Sjukhuskyrkan.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns vid högskolor- och universitet runtom i Sverige och finns till för såväl studenter som personal.

Yrken och utbildningar

Funderar du på att studera till tjänst i Svenska kyrkan i Luleå stift? Välkommen att höra av dig!

Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Stiftsstyrelsen i Luleå stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom stiftet.

Stiftsgården och lägergårdar

I Luleå stifts finns en vacker stiftsgård och många fina lägergårdar.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet vill sprida kunskap om Luleå stifts historia genom att anordna offentliga sammankomster och stödja publicering av studier av stiftshistoriskt intresse.

Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. I Luleå stift finns 16 lokalavdelningar.