Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Ursäkten till det samiska folket framförd i Sápmi

Söndag den 23 oktober framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket vid en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka. Ursäkten handlar om historiska oförrätter och framfördes av ärkebiskop Antje Jackelén.

Dialogkonferensen Ságastallamat 2 genomförd i Luleå

Den 21–22 oktober ägde Ságastallamat 2 rum i Luleå. Omkring 150 deltagare var inbjuda till den andra kyrkliga dialogkonferensen i sitt slag, en konferens med stor betydelse i försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

Samisk konfirmation

Luleå stift tar ett omtag på samiskt konfirmandläger. Verksamheten kommer att ses över och få ett utvecklat koncept. Därmed pausar lägret sommaren 2023 och unga som hoppats anmäla sig hänvisas istället till sina hemförsamlingar.

Öppna samråd om det samiska konfirmandlägret

Som ett led i utvecklingsarbetet med det samiska konfirmandlägret arrangeras under december och januari tio olika tillfällen för öppna samrådsmöten. Några möten arrangeras digitalt och andra fysiskt på olika orter i Luleå stift och Härnösands stift. Varmt välkommen att delta!

Samiskt ungdomsläger för 2023 års konfirmander

Luleå stift kommer att erbjuda en mötesplats för samiska konfirmander att träffas och dela erfarenheter. Det kommer ske genom ett läger under nästa års höstlov, vecka 44 2023.

Bild på boken Samiskt kyrkoliv.

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.

Svenska kyrkan har framfört sin ursäkt till det samiska folket

Den 24 november 2021 framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket, för historiska oförrätter. En delegation från Luleå stift närvarade på plats i Uppsala domkyrka. Biskop Åsa Nyström medverkade i gudstjänsten och gav välsignelsen på nordsamiska.

Samiskt konfirmandkors

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan.

Lulesamiska psalmer på Spotify

Nu kan du lyssna på psalmer ur den lulsamiska psalmboken på Spotify. Det är sångaren och kompositören Anders Ánndaris Rimpi som producerat och sjungit in psalmerna.

Filmer på samiska

Böner på lulesamiska

Här kan du se och höra Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på lulesamiska.

Böner på nordsamiska

Här kan du se och höra Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på nordsamiska.

Herrens välsignelse på olika språk

Här kan du se Herrens välsignelse på nordsamiska, lulesamiska, meänkieli, finska, sydsamiska och teckenspråk. Välsignelsen kan riktas till "er" eller till "dig". Längst ner på sidan hittar du båda versionerna på svenska.

Nationella sidor

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Mål och handlingsplan för den fortsatta försoningsprocessen

Efter att ha bett det samiska folket om ursäkt för de oförrätter som begicks i historien har Svenska kyrkan satt upp åtta övergripande mål – åtaganden – som ger en inriktning för det fortsatta försoningsarbetet. Här kan du läsa om dem och om handlingsplanen för det fortsatta arbetet med försoningsprocessen.

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet.