Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Höstlovsläger i Nikkaluokta för unga samer

Under höstlovet ägde höstlovslägret för konfirmerade samiska ungdomar rum i Nikkaluokta. Deltagarna kom från Stockholm i söder till Vittangi i norr.

Jukkasjärvi har nya nattvardskärl och textilier

För att förstärka den samiska närvaron har Jukkasjärvi församling köpt in nya nattvardskärl och textilier, tillverkade av lokala hantverkare. Nu kan församlingsborna känna igen sig i kända mönster när de samlas till nattvard.

Samisk konfirmation

Samiskt konfirmationsläger och samisk konfirmation 2024

Buerie båeteme! Buerest båhtieme!Bures Boathin! Buoris boathem! Burist båhtem! Välkommen till samiskt konfirmationsläger 14 – 28 juni och konfirmationsdag 29 juni 2024.

Bild på Signalement för samiskt konfirmationsarbete

Signalement för samiskt konfirmationsarbetet

Ett signalementet är framtaget specifikt för det samiska konfirmationsarbetet.  Det är skapat av Káren-Ann Hurri, samisk konstnär, designer och kulturarbetare tillsammans med samiska ungdomar i en designprocess.

Samiskt konfirmandkors

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan.

Detta signalement är framtaget specifikt till det samiska konfirmationsarbetet. Det är skapat av Káren-Ann Hurri, samisk konstnär, designer och kulturarbetare tillsammans med samiska ungdomar i en designprocess. Signalementet innefattar kors, renhorn, sol och Maria-malja. Läs mer på sidan 2 i Slutrapporten.

Slutrapport för Samiskt konfirmationsläger

I fjol pausade Luleå stift det samiska konfirmationslägret och startade ett utvecklingsarbete för att se över koncept och utveckla det samiska konfirmationarbetet. En arbetsgrupp tillsattes och nu presenteras deras slutrapport.    

Bild på boken Samiskt kyrkoliv.

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.

En person i samiska kläder håller fram en samisk psalmbok.

Material på samiska

I Svenska kyrkans webbshop hittar du material på samiska. Du kan bland annat beställa den nordsamiska psalmboken och den sydsamiska psalmboken, som togs i bruk under midsommarhelgen 2023.

Lulesamiska psalmer på Spotify

Nu kan du lyssna på psalmer ur den lulsamiska psalmboken på Spotify. Det är sångaren och kompositören Anders Ánndaris Rimpi som producerat och sjungit in psalmerna.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ursäkten till det samiska folket framförd i Sápmi

Söndag den 23 oktober framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket vid en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka. Ursäkten handlar om historiska oförrätter och framfördes av ärkebiskop Antje Jackelén.

Dialogkonferensen Ságastallamat 2 genomförd i Luleå

Den 21–22 oktober ägde Ságastallamat 2 rum i Luleå. Omkring 150 deltagare var inbjuda till den andra kyrkliga dialogkonferensen i sitt slag, en konferens med stor betydelse i försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

Svenska kyrkan har framfört sin ursäkt till det samiska folket

Den 24 november 2021 framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket, för historiska oförrätter. En delegation från Luleå stift närvarade på plats i Uppsala domkyrka. Biskop Åsa Nyström medverkade i gudstjänsten och gav välsignelsen på nordsamiska.

Böner

Böner på lulesamiska

Här kan du se och höra Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på lulesamiska.

Böner på nordsamiska

Här kan du se och höra Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på nordsamiska.

Nationella sidor

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Mål och handlingsplan för den fortsatta försoningsprocessen

Efter att ha bett det samiska folket om ursäkt har Svenska kyrkan satt upp åtta övergripande mål – åtaganden – för det fortsatta försoningsarbetet.

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. Årets pristagare är Britta Marakatt Labba.