Foto: David Larsson

Sámegiel sálbmalávlun / Sámegiel sálmmalávllom / Samisk psalmsång

Sálbmalávlun davvisámegillii, julevsámegillii dahje iežá sámegillii. Sálmmalávllom nuorttasámegiellaj, julevsámegiellaj jali ietjá sámegiellaj. Psalmsång på nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk.

Buresboahtin málbmavári searvegottevissui dahje sáddagiidda neahta bokte, https://www.facebook.com/svenskakyrkangallivare

Sámegiel sálbmalávlun lea rabas deaivvadanbáiki buot berošteaddjiide Málbmavári searvegotteviesus juohke nuppi gaskavahku. Mii lávlut sálmmaid min davvisámegiel ja julevsámegiel sálbmagirjjiin. Sámegiel sálbmalávlun sáddejuvvo maiddái neahta bokte searvegotti Facebook-siiddus. Čále du sálbmaevttohusaid čálašeapmái Facebookas, dahje sádde daid e-boastta bokte.

Buorisboahtem málbmaváre tjoaggulvisdåhpåj jali sáddagijda nehta baktu, https://www.facebook.com/svenskakyrkangallivare

Sámegiel sálmmalávllom la rabás gávnadimsadje gájkka berustiddjijda Málmmaváre tjoaggulvisdåben juohkka nuppe gasskavahko. Mij lávllop sálmajt mijá nuorttasámegiel ja julevsámegiel sálmmagirjijs. Sámegiel sálmmalávllom sáddiduvvá aj nehta baktu tjoaggulvisa Facebook-bielen. Tjále duv sálmmaoajvvadusajt tjálatjibmáj Facebookan, jali rája dajt e-påvstå baktu.

Välkommen till malmbergets församlingshem eller till sändningarna på nätet, https://www.facebook.com/svenskakyrkangallivare

Samisk psalmsång är en öppen mötesplats för alla intresserade i Malmbergets församlingshem varannan onsdag. Vi sjunger psalmer ur de nordsamiska och lulesamiska psalmböckerna. Samisk psalmsång sänds också via nätet på församlingens Facebook-sida. Skriv dina psalmförslag i chatten på Facebook eller skicka dem via e-post.

Det går även bra att önska med nummer ur svenska psalmboken. För att se vilka svenska psalmer som finns i de samiska psalmböckerna kan du använda den webbaserade psalmnummeröversättaren eller denna översättningstabell.

Deaivvadeamit ja sáddagat giđa 2022 / Dejvadime ja sáddaga gidá 2022 / Träffar och sändningar våren 2022

 

 • Ođđajagimánnu 19. b. / Ådåjakmáno 19. b. / 19 januari
 • Guovvamánu 2. b. / Guovvamáno 2. b. / 2 februari
 • Guovvamánu 16. b. / Guovvamáno 16. b. / 16 februari
 • Njukčamánu 2. b. / Sjnjuktjamáno 2. b. / 2 mars
 • Njukčamánu 16. b. / Sjnjuktjamáno 16. b. / 16 mars
 • Njukčamánu 30. b. / Sjnjuktjamáno 30. b. / 30 mars
 • Cuoŋománu 13. b. / Vuoratjismáno 13. b. / 13 april
 • Cuoŋománu 27. b. / Vuoratjismáno 27. b. / 27 april
 • Miessemánu 11. b. / Moarmesmáno 11. b. / 11 maj
 • Miessemánu 25. b. / Moarmesmáno 25. b. / 25 maj
 • Geassemánu 8. b. / Biehtsemáno 8. b. / 8 juni

Jođiheaddji / Jådediddje / Ledare

Sáddagat ja rohkosat / Sáddaga ja råhkusa / Sändningar och andakter