Första sidan av tidningen Daerpies Dierie nr 1 2016
Foto: Daerpies Dierie

Sydsamiskt kyrkoblad - Daerpies Dierie

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig - sydsamiska, svenska, norska - kyrkotidning med tonvikt på nyheter och kultur.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaeli, jul. Den ges ut genom ett samarbete mellan Svenska kyrkans nationella nivå, Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget. Redaktör är Einar Bondevik, präst i sydsamiskt område i Norge, i samarbete med ett redaktionsråd från både den svenska och norska sidan av Saepmie. 

Prenumerera på Daerpies dierie

Prenumeration kostar 190 kr per år och beställes med e-post, adress:  dd@samiskmenighet.no