Sydsamiskt kyrkoblad - Daerpies Dierie

Daerpies Dierie är en trespråkig tidning - den skrivs på sydsamiska, svenska och norska. Innehåll har tonvikt på sydsamiskt kyrkoliv och kultur.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaeli, jul. Härnösands stift ger ut tidningen genom ett samarbete med Nidaros bispedøme och med stöd av norska sametinget. Redaktör är Einar Bondevik, präst i sydsamiskt område i Norge, i samarbete med ett redaktionsråd från både den svenska och norska sidan av Saepmie. 

Prenumerera på Daerpies dierie

Prenumeration kostar 190 kr per år och beställes med e-post, adress:  dd@samiskmenighet.no