Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon: +46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sydsamiskt kyrkoblad - Daerpies Dierie

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig - sydsamiska, svenska, norska - kyrkotidning med tonvikt på nyheter och kultur.

Rätt om det sydsamiska kyrkobladet

I senaste numret av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie (2/2018) antyds i en ledarartikel på sidan tre att tidningen kommer att förändras och inte längre ge det sydsamiska språket samma plats som tidigare. Det är helt fel. I de samtal som under våren förts om tidningen har inslaget av sydsamiska aldrig ifrågasatts.

Det som däremot konstaterats är att lösningen med en biträdande redaktör på konsultbasis, som varit fram till nu på den svenska sidan, är orimligt dyr och därför ohållbar i längden. Det är skälet till att avtalet med den biträdande redaktören sagts upp. Eftersom hon inte behärskar språket kommer inte innehållet av sydsamiska att påverkas av det.

Under hösten kommer huvudredaktören Einar Bondevik att vara ensam redaktör för tidningen, samtidigt som redaktörsfrågan på den svenska sidan ska utredas. Ambitionen för framtiden är att försöka hitta en långsiktig lösning med koppling till det sydsamiska området och sydsamiskt kyrkoliv i Svenska kyrkan.

Det sydsamiska kyrkobladet ges ut genom ett samarbete med Nidaros bispedømme och Svenska kyrkan.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaeli, jul. Daerpies Dierie ges ut gemensamt av Svenska kyrkan, Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget. Redaktör och ansvarig utgivare är Einar Bondevik.