Foto: Magnus Aronson/Ikon

Flerspråkig kyrka

I Luleå stift bedrivs arbete på teckenspråk och på flera minoritetsspråk som meänkieli, finska och samiska.

En sverigefinsk och en finsk bordsflagga samt två brinnande stearinljus står i ett fönster.

Meänkieli och finska

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka som rymmer många kulturer. En stor del av befolkningen i Luleå stift talar meänkieli och/eller finska som första språk.

Svenskt teckenspråk i Luleå stift

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är döv, teckenspråkig och vill delta i en teckenspråkig gemenskap.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Herrens välsignelse på olika språk

Här kan du se Herrens välsignelse på nordsamiska, lulesamiska, meänkieli, finska, sydsamiska och teckenspråk. Välsignelsen kan riktas till "er" eller till "dig". Längst ner på sidan hittar du båda versionerna på svenska.

Ditt hjärtas språk i Kiruna

Ditt hjärtas språk är viktigt i Kiruna pastorat. Här har många nordsamiska, meänkieli eller finska som modersmål. Sedan 2020 pågår ett arbete inom Kiruna pastorats församlingar med att öka användningen av de olika språken i gudstjänster och verksamheter.

Biblar på olika språk står i en bokhylla i kyrkan.

Andra språk – Other languages

Det primära språket för svenskakyrkan.se är svenska, men det finns också en del grundläggande information på engelska, spanska, tyska, finska, meänkieli, samiska och teckenspråk. Du kan använda externa tjänster för att översätta hela webbplatsen till andra språk.