Konfirmanderna samlas för andakt i den lilla fjällkyrkan i Jäckvik.
Foto: Emma Larsson

Flerspråkig kyrka

I Luleå stift bedrivs arbete på teckenspråk och på flera minoritetsspråk som meänkieli, finska och samiska.