Foto: Göran Stålnacke

Flerspråkig kyrka – en kyrka för alla

Ditt hjärtas språk är viktigt i Kiruna pastorat.
Här har många nordsamiska, meänkieli eller finska som modersmål och
att få tala sitt eget språk i kyrkan är en stor tillgång och trygghet.
Svenska kyrkan, Kiruna pastorat vill på det sättet visa att
den är allas kyrka.

Sedan 2020 pågår ett arbete inom Kiruna pastorats församlingar med att
öka användningen av de olika språken i gudstjänster och verksamheter.
I en gudstjänst finns till exempel ofta böner och vissa texter med i de tryckta gudstjänstprogrammen, eller gudstjänstordningarna som vi säger i kyrkan. Då kan de som vill läsa detta på sitt eget hjärtas språk och kanske uppleva en djupare innebörd av orden. I flera av våra kyrkor finns möjlighet att sjunga ur psalmböcker på nordsamiska, meänkieli och finska.

Arbetet med den ökade flerspråkigheten i Kiruna pastorat fortgår och när du kommer till någon av våra kyrkor kan du hitta något på ditt hjärtas eget språk.
Vi har tagit fram ett randigt hjärta med färger lånade från olika flaggor, och det är en symbol som ofta syns då olika språk används förutom svenska.
Välkommen till oss!

Glimtar från flerspråkiga verksamheter

Flerspråkiga nyheter

Kontakt

För mer information om verksamheterna inom Flerspråkig kyrka, 
kontakta Anna Kuoksu via: anna.kuoksu@svenskakyrkan.se
Föreningar är välkomna att medverka i gudstjänster eller samordna arrangemang med kyrkligt och flerspråkigt tema.

Här kan du som är intresserad se en gudstjänstordning för Veckomässa med flera språk