Personalupplåtelser

Här redovisas de upplåtelser av mark som personalen genom avtal erhållit av prästlönetillgångarna i Luleå stift.

På prästlönetillgångarna i Luleå stift arbetar fem personer; fyra stiftsskogvaktare och en stiftsjägmästare. De är anställda av Luleå stift och hyrs ut till egendomsförvaltningen, där de har till uppdrag att förvalta prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Arbetet utförs genom den juridiska personen Luleå stifts prästlönetillgångar (897001-4455).

Här redovisas de upplåtelser av mark som personalen har genom avtal:

Rolf Eriksson, stiftsskogvaktare mellersta distriktet

Jakträttsupplåtelse småvilt del av Bureå 2:104 ca 155ha

Jakträttsupplåtelse all jakt Skellefteå Rismyrliden 1:1 ca 526ha

Lägenhetsarrende mark för raststuga Lövlund 3:1

Johan Kristoffersson, stiftsskogvaktare

Inga upplåtelser

Anders Landström, stiftsjägmästare

Jakträttsupplåtelse all jakt del av Sorsele 1:1 ca 720ha

Kristofer Lindblom, stiftsskogvaktare södra distriktet

Genom Nordmalings jaktklubb (medlem i jaktklubben): Jakträttsupplåtelse all jakt Nordmalings prästbord 1:91 ca 1356ha

Genom Nordmalings jaktklubb: Lägenhetsarrende uppställningsplats för transportabel koja

Jan Vikström, stiftsskogvaktare norra distriktet

Bostadsarrende tomt för fritidshus Kvikkjokk 1:1. Byggnaderna ägs gemensamt med stiftsskogvaktarna Rolf Eriksson och Kristofer Lindblom, samt Kjell Sundvall, tidigare stiftsjägmästare.