Lediga tjänster

strömbäcks folkhögskola söker ny rektor

Läs mer på Strömbäcks folkhögskolas hemsida
Strömbäcks folkhögskola ägs och drivs av en stiftelse vars ändamål är att bedriva folkhögskoleverksamhet. Stiftare och huvudmän är EFS Västerbotten, Umeå pastorat (tidigare Umeå kyrkliga samfällighet) och Luleå stift.