Lägergårdar

Det finns många fina lägergårdar i Luleå stift. De flesta drivs som enskilda stiftelser med exempelvis ett kontrakt, närbelägna församlingar eller Svenska Kyrkans Unga som huvudmän.