Meny

Bidrag och stipendier

Sök bidrag från olika stiftelser.

Stiftelsen för rekrytering av präster och andra kyrkliga medarbetare i Luleå stift

Nu kan du som har för avsikt att söka kyrklig tjänst i Luleå stift, söka bidrag från Stiftelsen för rekrytering av präster och andra kyrkliga medarbetare i Luleå stift.
Riktliner (pdf)
Ansökan (Word-fil)

Stiftelsen Gurli och Axel Lindmarks stipendiefond

Stiftelsen har som ändamål att ur nettoavkastningen utdela stipendier till dem som avser att utbilda sig till präster, diakoner och diakonissor för tjänstgöring inom Luleå stift.
Riktlinjer (pdf)
Ansökan (Word-fil)

Höijers stipedium

Till teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst och är från Västerbotten eller Norrbotten. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten, som även beslutar om antalet stipendier samt tid för innehav.
Läs mer på Uppsala universitets hemsida