Bidrag och stipendier

Sök bidrag från olika stiftelser.

Höijers stipedium

Till teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst och är från Västerbotten eller Norrbotten. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten, som även beslutar om antalet stipendier samt tid för innehav.
Läs mer på Uppsala universitets hemsida