Bidrag och stipendier

Sök bidrag från olika stiftelser.

Slutårsstipendium

I Luleå stift utdelas årligen ett stipendium till alla studerande till de fyra kyrkliga profilutbildningarna som går pastoralt slutår eller motsvarande på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. För mer info kontakta den profilansvariga för din profil.

Höijers stipedium
Till teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst och är från Västerbotten eller Norrbotten. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten, som även beslutar om antalet stipendier samt tid för innehav.
Läs mer på Uppsala universitets hemsida