Foto: Magnus Aronson/Ikon

Aktuella projekt och samråd

Här finns information om aktuella projekt och pågående samråd, för möjligheten att komma med synpunkter. Egendomsförvaltningen står också i kontakt med den församling/pastorat som berörs.

Vindkraftverk i Lycksele

2023-06-12

Prästlönetillgångarna i Luleå stift har fått en förfrågan av en extern aktör om att arrendera ut mark med syfte att bygga vindkraftverk i Lycksele Örträsk 12:1. 

På kartan nedan syns berört område.

Eventuell tillståndsansökan och miljöprövning kommer att drivas av arrendatorn efter att avtal tecknats med oss som markägare, men är även beroende av avtal med andra markägare i närområdet.

Denna process kommer att innehålla djupare samråd, utredningar och bestämma slutlig placering samt utformning av vindkraftsparken.

Vindkraftverk i Vuono

2023-06-12

Prästlönetillgångarna i Luleå stift har fått en förfrågan av en extern aktör om att arrendera ut mark med syfte att bygga vindkraftverk i Vuono området utanför Haparanda.

På kartan nedan syns en preliminär placering av två vindkraftverk på fastigheten Mattila 12:1.

Eventuell tillståndsansökan och miljöprövning kommer att drivas av arrendatorn efter att avtal tecknats med oss som markägare, men är även beroende av avtal med andra markägare i närområdet.

Denna process kommer att innehålla djupare samråd, utredningar och bestämma slutlig placering samt utformning av vindkraftsparken.