Foto: Luleå stift

Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 55 församlingar som är geografiskt indelade i sex kontrakt.

Varje församling leds av en kyrkoherde som har ansvar för att det kristna budskapet förkunnas rätt och att samverkan fungerar i församlingen. Sedan år 2014 kan två eller fler församlingar samverka i pastorat och har då en gemensam kyrkoherde.

Flera församlingar som ligger geografiskt nära varandra bildar ett kontrakt. Luleå stift har sex kontrakt, och det är dessa du ser på kartbilden. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som har ansvar för övergripande frågor.

Klicka på församlingarna nedan för att komma till deras webbplatser. Eller sök församlingar/pastorat genom att klicka på förstoringsglaset högst uppe till höger.

Det finns sex kontrakt i Luleå stift.

Lediga tjänster i Luleå stift

Här hittar du länkar till lediga tjänster i församlingar och pastorat i Norrbotten och Västerbotten.