Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vännäs-Bjurholms pastorat

Välkommen till oss!

Vännäs kyrka. Dopfest 2 februari kl.11.00

Bjurholms kyrka. Dopfest 2 februari kl.11.00

Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Öppen förskola, måndagar kl. 9.30-11.30, Bjurholms EFS

Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Varje tisdag kl. 09.00-11.30.
Kombinera gärna besöket med att äta vår prisvärda sopplunch en trappa upp.

Öppen förskola, Församlingsgården i Vännäsby

Varje tisdag kl. 09.00-11.30. Kombinera gärna besöket med att äta vår prisvärda sopplunch en trappa upp.

Varje torsdag kl. 09.00-11.30

Öppen förskola, Johanneskyrkan i Vännäs

Varje torsdag kl. 09.00-11.30

Välkommen till en ny termin med våra barngrupper Miniorer & Juniorer! Varje torsdag i Högbomsstugan för barn i åk 1 till årskurs 6. Anmälan krävs till Brittis, britt-marie.sandstrom@svenskakyrkan.se

Miniorer/Juniorer, torsdagar kl. 13.45-17, Bjurholm START 16/1

Välkommen till en ny termin med våra barngrupper Miniorer & Juniorer! Varje torsdag i Högbomsstugan för barn i åk 1 till årskurs 6. Anmälan krävs till Brittis, britt-marie.sandstrom@svenskakyrkan.se

CREDO är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas varje måndag på Högbomsstugan.

Ungdomsgruppen CREDO, måndagar kl. 13.45-15.20, Högbomsstugan

CREDO är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas varje måndag på Högbomsstugan.

Från 5 år. 
Vid frågor kontakta Bodil 0935-205 30 eller bodil.o.johansson@svenskakyrkan.se

Barnkören MiniTON. Onsdagar kl.17.30-18.15 i församlingsgården, Vännäsby

Från 5 år. Vid frågor kontakta Bodil 0935-205 30 eller bodil.o.johansson@svenskakyrkan.se

Soppa, smörgås, kaffe & kaka för 30 kr. 
OBS! Kom i tid.

Sopplunch i församlingsgården. Tisdagar kl. 11.30

Soppa, smörgås, kaffe & kaka för 30 kr. OBS! Kom i tid.

Här erbjuds skydd för väder och vind, en varm kopp och hembakt fikabröd. För våra yngre besökare finns en mys–och lekhörna samt barnmatsburkar till försäljning.  

Välkommen in i gemenskapen!
*Klicka på på bilden för att se vilka föreningar som är värdar under våren.

Café Hjärtegott, byastugan i Vännäsby. Onsdagar kl.12.00-15.00

Här erbjuds skydd för väder och vind, en varm kopp och hembakt fikabröd. För våra yngre besökare finns en mys–och lekhörna samt barnmatsburkar till försäljning. Välkommen in i gemenskapen! *Klicka på på bilden för att se vilka föreningar som är värdar under våren.

Om du både gillar att elda levande ljus och vill göra en god gärning så samlar vi in ljusstumpar till Sol-Britt i Gräsmyr som stöper ljus och säljer till förmån för ett barnhem i Rio de Janeiro. Vi lyfter detta särskilt till kyndelsmässodagen som betyder just ljusfest, efter det gamla svenska ordet kyndel som betyder ljus. 
Det går bra att lämna in stumpar på någon av församlingsexpeditionerna.

Donera dina ljusstumpar till välgörenhet!

Om du både gillar att elda levande ljus och vill göra en god gärning så samlar vi in ljusstumpar till Sol-Britt i Gräsmyr som stöper ljus och säljer till förmån för ett barnhem i Rio de Janeiro. Vi lyfter detta särskilt till kyndelsmässodagen som betyder just ljusfest, efter det gamla svenska ordet kyndel som betyder ljus. Det går bra att lämna in stumpar på någon av församlingsexpeditionerna.

Varje fredag för alla ungdomar och unga vuxna! Vi samlas i Johanneskyrkans källare och spelar spel, pratar och umgås. Kl. 20.00 firar vi mässa som är öppen för alla i kyrkorummet. Välkommen!

Mer än du tror @Johannes, fredagar kl 17-22. START 24/1

Varje fredag för alla ungdomar och unga vuxna! Vi samlas i Johanneskyrkans källare och spelar spel, pratar och umgås. Kl. 20.00 firar vi mässa som är öppen för alla i kyrkorummet. Välkommen!

Tredje söndagen efter trettondedagen

En kvinna möter Jesus och förstår att han är Messias. Hon blev så tagen att hon lämnade sin vattenkruka för att berätta för andra vad som hänt. Sedan fick fler och fler möta Jesus och förstod att det verkligen var han. Att han var den utlovade Messias.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Kungaboken kapitel 5, vers 1-4, 9-15

Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor: ”Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska.” Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: ”Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så skall din hud läkas och du bli renad.” Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: ”Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad?” Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. ”Fader”, sade de, ”om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då? Desto större anledning när han bara vill att du skall bada dig för att bli renad.” Naaman for då ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: ”Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare.”

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 1, vers 3-7

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 46-54

Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen.

Psaltaren

Psaltaren psalm 36, vers 6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.