Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vännäs-Bjurholms pastorat

Välkommen till oss!

Affisch fettisdagen
Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Öppen förskola, måndagar kl. 9.30-11.30, Bjurholms EFS

Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Öppna förskolan

Öppen förskola, Församlingsgården i Vännäsby

Varje tisdag kl. 09.00-11.30. Kombinera gärna besöket med att äta vår prisvärda sopplunch en trappa upp.

öppna förskolan Vä

Öppen förskola, Johanneskyrkan i Vännäs

Varje torsdag kl. 09.00-11.30

Affisch miniorer/juniorer

Miniorer/Juniorer, torsdagar kl. 13.45-17, Bjurholm

Välkommen till en ny termin med våra barngrupper Miniorer & Juniorer! Varje torsdag i Högbomsstugan för barn i åk 3 till årskurs 6. Anmälan krävs till Brittis, britt-marie.sandstrom@svenskakyrkan.se

MiniTon i Vännäsby

Barnkören MiniTON. Onsdagar kl.17.30-18.15 i församlingsgården, Vännäsby

Från 5 år. Vid frågor kontakta Bodil 0935-205 30 eller bodil.o.johansson@svenskakyrkan.se

Vardagsmässa på Markuskapellet

Vardagsmässa på Markuskapellet, Bjurholm kl. 18.00

Varannan torsdag firar vi vardagsmässa i Markuskapellet.

Varje fredag kl. 20.00 firar vi in helgen och kommer i rätt stämning. Välkommen!

Vardagsmässa på Johanneskyrkan

Varje fredag kl. 20.00 firar vi in helgen och kommer i rätt stämning. Välkommen!

Morgonmässa

Morgonmässa, varje onsdag kl. 8.30

Varje onsdag firar vi morgonmässa i pastoratet. Se i kalendern här ovan var vi håller till på onsdag.

Sopplunch

Sopplunch i församlingsgården. Tisdagar kl. 11.30

Soppa, smörgås, kaffe & kaka för 30 kr. OBS! Kom i tid.

Här erbjuds skydd för väder och vind, en varm kopp och hembakt fikabröd. För våra yngre besökare finns en mys–och lekhörna samt barnmatsburkar till försäljning.  

Välkommen in i gemenskapen!
*Klicka på på bilden för att se vilka föreningar som är värdar under våren.

Café Hjärtegott, byastugan i Vännäsby. Onsdagar kl.12.00-15.00

Här erbjuds skydd för väder och vind, en varm kopp och hembakt fikabröd. För våra yngre besökare finns en mys–och lekhörna samt barnmatsburkar till försäljning. Välkommen in i gemenskapen! *Klicka på på bilden för att se vilka föreningar som är värdar under våren.

Ljus till kyndelsmäss

Donera dina ljusstumpar till välgörenhet!

Om du både gillar att elda levande ljus och vill göra en god gärning så samlar vi in ljusstumpar till Sol-Britt i Gräsmyr som stöper ljus och säljer till förmån för ett barnhem i Rio de Janeiro. Vi lyfter detta särskilt till kyndelsmässodagen som betyder just ljusfest, efter det gamla svenska ordet kyndel som betyder ljus. Det går bra att lämna in stumpar på någon av församlingsexpeditionerna.

Affisch, mer än du tror

Mer än du tror @Johannes, fredagar kl 17-22. START 24/1

Varje fredag för alla ungdomar och unga vuxna! Vi samlas i Johanneskyrkans källare och spelar spel, pratar och umgås. Kl. 20.00 firar vi mässa som är öppen för alla i kyrkorummet. Välkommen!

Fastlagssöndagen - söndagen före fastan

Fastan är en tid av eftertanke inför påsken. På Fastlagssöndagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem. Under fastan öppnar vi våra medvetanden för andra människors lidande. På Fastlagssöndagen startar Svenska kyrkans stora Fasteinsamling.

Tema

Kärlekens väg

Liturgisk färg

Blå

Altardekoration

På altaret ställer vi mörkröda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Höga visan kapitel 8, vers 6-7

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Epistel

Andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 14-21

Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 32-45

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: ”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” — ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han. De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.” Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” De svarade: ”Ja, det kan vi.” Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.” När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 86, vers 5-11

Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre, och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.