Foto: Martina Haara

Vännäs-Bjurholms pastorat

Telefonväxel: 0932-100 10 eller 0935-209 10 Telefontider: mån, tis, tor, fre kl. 9.00-12.00 Besöksadress till expeditionerna: Kyrkogatan 3, Bjurholm eller Umevägen 211, Vännäsby

Promenadgrupp med veckans bibelord. Vi utgår från Johanneskyrkan kl. 10.15 på torsdagar varje vecka. 
Kläder efter väder, köldgräns -15

Promenadgrupp i Vännäs. Torsdagar kl. 10.15.

Promenadgrupp med veckans bibelord. Vi utgår från Johanneskyrkan kl. 10.15 på torsdagar varje vecka. Kläder efter väder, köldgräns -15

Varje onsdag ger vi oss tillsammans ut på promenad i Vännäsby. Vi samlas utanför församlingsgården kl. 11.00 och efter promenaden bjuder vi på fika för den som vill. Välkommen!

Promenera med oss, Vännäsby ONSDAGAR kl. 11.00

Varje onsdag ger vi oss tillsammans ut på promenad i Vännäsby. Vi samlas utanför församlingsgården kl. 11.00 och efter promenaden bjuder vi på fika för den som vill. Välkommen!

Diakoner och volontärer vandrar med en kaffevagn på gatorna i Luleå och besöker hemlösa som sover på gatan och parkeringshus. De bjuder på kaffe och smörgås och har ofta med sig kläder som de ger bort.

Kaffe på Kyrkbacken! Johanneskyrkan, varje fredag kl. 9.00-11.00

Varje fredag tänder vi eldkorgen och bjuder på en kopp kaffe och ett gott humör. Vi håller avstånd och träffas utomhus. Köldgräns -15.

Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

TACK för alla bidrag!

Act Svenska kyrkans julinsamling "Bryt en tradition" är nu avslutad och vi i Vännäs och Bjurholm vill tacka er alla för era bidrag. Vi har tillsammans skramlat in över 50 000 kr! Ett fantastiskt resultat med tanke på den värld vi lever i just nu i pandemitider.

36,5 miljoner samlades in under Act Svenska kyrkans julinsamling 2020, ett fantastiskt resultat under pandemin.

Bryt en tradition - julinsamlingen

36,5 miljoner samlades in under Act Svenska kyrkans julinsamling 2020, ett fantastiskt resultat under pandemin.

Sopplunchen i församlingsgården på tisdagar har tillfälligt tagit paus. Men vi kommer tillbaka, håll utkik och ta hand om er.

Sopplunchen tar paus.

Sopplunchen i församlingsgården på tisdagar har tillfälligt tagit paus. Men vi kommer tillbaka, håll utkik och ta hand om er.

Slöjdcaféet i Bjurholm tar nu paus. Även om vi inte kan träffas som vanligt så kan vi fortfarande slöjda. Ta hand er om så hoppas vi att att vi ses snart igen.

Slöjdcaféet tar paus.

Slöjdcaféet i Bjurholm tar nu paus. Även om vi inte kan träffas som vanligt så kan vi fortfarande slöjda. Ta hand er om så hoppas vi att att vi ses snart igen.

Våra expeditioner är stängda för spontanbesök på grund av den rådande pandemin, men du är alltid välkommen att ringa till osspå 0932-100 10 eller 0935-209 10, så hjälper vi dig med ditt ärende. Vi har telefontider mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00.

Ring oss!

Våra expeditioner är stängda för spontanbesök på grund av den rådande pandemin, men du är alltid välkommen att ringa till osspå 0932-100 10 eller 0935-209 10, så hjälper vi dig med ditt ärende. Vi har telefontider mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00.

Öppen förskola är förtillfället pausad i hela pastoratet. Håll utkik, för vi kommer igen.

Öppen förskola har paus.

Öppen förskola är förtillfället pausad i hela pastoratet. Håll utkik, för vi kommer igen.

Miniorer

Miniorer har nu paus.

Barngrupperna Miniorer har paus i hela pastoratet.

Barngruppen Juniorer har tagit paus i hela pastoratet.

Barngruppen har tagit paus.

Barngruppen Juniorer har tagit paus i hela pastoratet.

Kyrkokören i Vännäsby, Bjurholms kyrkokör, Sång till hälsa, Johanneskören och Happy Singers har tillfällig paus. Men sluta inte sjung bara för att vi inte kan göra det tillsammans, sjung i duschen eller i bilen! Sång är en viktig källa till både hälsa och välmående. Håll utkik, vi kommer att samlas igen när det är tillåtet och säkert.

All körverksamhet är på tillfällig paus.

Kyrkokören i Vännäsby, Bjurholms kyrkokör, Sång till hälsa, Johanneskören och Happy Singers har tillfällig paus. Men sluta inte sjung bara för att vi inte kan göra det tillsammans, sjung i duschen eller i bilen! Sång är en viktig källa till både hälsa och välmående. Håll utkik, vi kommer att samlas igen när det är tillåtet och säkert.

Tredje söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Den gode herden

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Hesekiel kapitel 34, vers 11-16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Epistel

Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 22-25

'Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.' Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 10, vers 1-10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren

Psaltaren psalm 23

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.