Foto: Martina Haara

Vännäs-Bjurholms pastorat

Telefonväxel: 0932-100 10 eller 0935-209 10 Telefontider: mån, tis, tor, fre kl. 9.00-12.00 Besöksadress till expeditionerna: Kyrkogatan 3, Bjurholm eller Umevägen 211, Vännäsby

Välkomna till kyrkbacken i Vännäsby! Varje tisdag tänder vi elden och bjuder på nånting gott samtidigt som vi har roligt i backen med både åk och lek. Vi håller avstånd och undviker trängsel (max 8 personer). Välkommen oavsett ålder. Köldgräns -10 grader.

Tisdagar kl. 9-11 och kl. 13-15. START 19/1

Välkomna till kyrkbacken i Vännäsby! Varje tisdag tänder vi elden och bjuder på nånting gott samtidigt som vi har roligt i backen med både åk och lek. Vi håller avstånd och undviker trängsel (max 8 personer). Välkommen oavsett ålder. Köldgräns -10 grader.

Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

TACK för alla bidrag!

Act Svenska kyrkans julinsamling "Bryt en tradition" är nu avslutad och vi i Vännäs och Bjurholm vill tacka er alla för era bidrag. Vi har tillsammans skramlat in över 50 000 kr! Ett fantastiskt resultat med tanke på den värld vi lever i just nu i pandemitider.

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Bryt en tradition - julinsamlingen

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Sopplunchen i församlingsgården på tisdagar har tillfälligt tagit paus. Men vi kommer tillbaka, håll utkik och ta hand om er.

Sopplunchen tar paus.

Sopplunchen i församlingsgården på tisdagar har tillfälligt tagit paus. Men vi kommer tillbaka, håll utkik och ta hand om er.

Slöjdcaféet i Bjurholm tar nu paus. Även om vi inte kan träffas som vanligt så kan vi fortfarande slöjda. Ta hand er om så hoppas vi att att vi ses snart igen.

Slöjdcaféet tar paus.

Slöjdcaféet i Bjurholm tar nu paus. Även om vi inte kan träffas som vanligt så kan vi fortfarande slöjda. Ta hand er om så hoppas vi att att vi ses snart igen.

Våra expeditioner är stängda för spontanbesök på grund av den rådande pandemin, men du är alltid välkommen att ringa till osspå 0932-100 10 eller 0935-209 10, så hjälper vi dig med ditt ärende. Vi har telefontider mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00.

Ring oss!

Våra expeditioner är stängda för spontanbesök på grund av den rådande pandemin, men du är alltid välkommen att ringa till osspå 0932-100 10 eller 0935-209 10, så hjälper vi dig med ditt ärende. Vi har telefontider mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00.

Öppen förskola är förtillfället pausad i hela pastoratet. Håll utkik, för vi kommer igen.

Öppen förskola har paus.

Öppen förskola är förtillfället pausad i hela pastoratet. Håll utkik, för vi kommer igen.

Miniorer

Miniorer har nu paus.

Barngrupperna Miniorer har paus i hela pastoratet.

Barngruppen Juniorer har tagit paus i hela pastoratet.

Barngruppen har tagit paus.

Barngruppen Juniorer har tagit paus i hela pastoratet.

Kyrkokören i Vännäsby, Bjurholms kyrkokör, Sång till hälsa, Johanneskören och Happy Singers har tillfällig paus. Men sluta inte sjung bara för att vi inte kan göra det tillsammans, sjung i duschen eller i bilen! Sång är en viktig källa till både hälsa och välmående. Håll utkik, vi kommer att samlas igen när det är tillåtet och säkert.

All körverksamhet är på tillfällig paus.

Kyrkokören i Vännäsby, Bjurholms kyrkokör, Sång till hälsa, Johanneskören och Happy Singers har tillfällig paus. Men sluta inte sjung bara för att vi inte kan göra det tillsammans, sjung i duschen eller i bilen! Sång är en viktig källa till både hälsa och välmående. Håll utkik, vi kommer att samlas igen när det är tillåtet och säkert.

Tredje söndagen efter trettondedagen

En kvinna möter Jesus och förstår att han är Messias. Hon blev så tagen att hon lämnade sin vattenkruka för att berätta för andra vad som hänt. Sedan fick fler och fler möta Jesus och förstod att det verkligen var han. Att han var den utlovade Messias.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41-43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Romarbrevet kapitel 1, vers 16-17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren psalm 36, vers 6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.