Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vännäs-Bjurholms pastorat Besöks- och postadress: Umevägen 211, 91135 Vännäsby Telefon: +46(935)20910 E-post till Vännäs-Bjurholms pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vännäs-Bjurholms pastorat

Välkommen till oss!

För dig som är 18 år och äldre kommer diakon Annelie att hålla i undervisning på torsdagar i Johanneskyrkan. Start torsdag 17 januari.

Kyrkans ungdom för äldre/dopundervisning. Torsdagar kl.17.00

För dig som är 18 år och äldre kommer diakon Annelie att hålla i undervisning på torsdagar i Johanneskyrkan. Start torsdag 17 januari.

Varje vecka tisdagar och torsdagar serveras soppa, smörgås, kaffe & kaka för 30 kr. Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby och torsdagar i Johanneskyrkan, Vännäs. Välkommen!

Kom och ät soppa! kl.11.30-13.00 (start v.3)

Varje vecka tisdagar och torsdagar serveras soppa, smörgås, kaffe & kaka för 30 kr. Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby och torsdagar i Johanneskyrkan, Vännäs. Välkommen!

För vuxna och barn 0-6 år. Start 22 januari.

Öppen förskola, Bjurholms EFS. Tisdagar kl.9.30-11.30

För vuxna och barn 0-6 år. Start 22 januari.

För barn i ålder från förskoleklass upptill åk 3. Anmälan till Brittis, 072-531 30 10. Start 23 januari.

Miniorer. Högbomsstugan, Bjurholm. Onsdagar kl.13.45-15.20

För barn i ålder från förskoleklass upptill åk 3. Anmälan till Brittis, 072-531 30 10. Start 23 januari.

Barnkören i Bjurholms kyrka. För barn i åldrarna 6-8 år. Anmälning krävs, till Karin 070 - 556 82 18  eller Brittis 072-531 30 10.

Bjurholms barnkör torsdagar kl.13:45, start 24 jan

Barnkören i Bjurholms kyrka. För barn i åldrarna 6-8 år. Anmälning krävs, till Karin 070 - 556 82 18 eller Brittis 072-531 30 10.

Terminens första film är He named me Malala/Han gav mig namnet Malala om flickan som mirakulöst överlevde en beskjutning för att hon kämpade för flickors rätt till att få gå i skolan. När Malala vaknade ut koman efter beskjutningen blev hon en inspiration och förebild samt den yngsta någonsin att tilldelas Nobels fredspris 2015.

Dela film - Dela liv. Kyrkstugan, Bjurholm 22 jan kl.18.30

Terminens första film är He named me Malala/Han gav mig namnet Malala om flickan som mirakulöst överlevde en beskjutning för att hon kämpade för flickors rätt till att få gå i skolan. När Malala vaknade ut koman efter beskjutningen blev hon en inspiration och förebild samt den yngsta någonsin att tilldelas Nobels fredspris 2015.

För föräldrar och barn. Startar den 24 januari.

Stor & Liten, Bjurholms EFS. Torsdagar kl.9.30-11.30

För föräldrar och barn. Startar den 24 januari.

Välkommen med ditt handarbete till Hörnan på tisdagar i vinter! Alla är givetvis välkomna, med eller utan handarbete men om du har med dig handarbetet så bjuder vi på fika.

Café Hörnan. tisdagar kl. 10.00-12.00 (start 8 jan)

Välkommen med ditt handarbete till Hörnan på tisdagar i vinter! Alla är givetvis välkomna, med eller utan handarbete men om du har med dig handarbetet så bjuder vi på fika.

Varannan torsdag (jämna veckor) kör vi allsång till dragspel på Hörnan. Fika finns givetvis till försäljning, Välkommen!

Café Hörnan, torsdagar kl.13.00-14.30 (start 10 jan)

Varannan torsdag (jämna veckor) kör vi allsång till dragspel på Hörnan. Fika finns givetvis till försäljning, Välkommen!

Ibland är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Ibland behöver vi inspiration för att laga mat. Eller äta. Vill du delta i samtal om vardagsekonomi och köpa med dig färdiglagad mat? Då är du välkommen till Johanneskyrkan på söndagar i vinter. Efter gudstjänsten håller vi till i kyrkans kök, passa därför på att delta i gudstjänsten. För att kunna beräkna inköp så är det viktigt att du anmäler dig, anmälan görs till diakon Annelie (0935-205 80) eller via Hörnan 0935-209 15)

Johanneskyrkan, söndagar med start 20 jan ca. kl. 12.30

Ibland är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Ibland behöver vi inspiration för att laga mat. Eller äta. Vill du delta i samtal om vardagsekonomi och köpa med dig färdiglagad mat? Då är du välkommen till Johanneskyrkan på söndagar i vinter. Efter gudstjänsten håller vi till i kyrkans kök, passa därför på att delta i gudstjänsten. För att kunna beräkna inköp så är det viktigt att du anmäler dig, anmälan görs till diakon Annelie (0935-205 80) eller via Hörnan 0935-209 15)

Här kan du hitta månadsblad för Vännäs församling och läsa de digitalt, eller ladda ner appen Kyrkguiden och ha hela kalendariumet i din telefon. Missa inte heller att både Bjurholm och Vännäs församling finns på facebook!

Månadsblad

Här kan du hitta månadsblad för Vännäs församling och läsa de digitalt, eller ladda ner appen Kyrkguiden och ha hela kalendariumet i din telefon. Missa inte heller att både Bjurholm och Vännäs församling finns på facebook!

Svenska kyrkan samlar varje år in pengar genom kollekter. Pengar som skänks av församlingsbor och gudstjänstbesökare  som används för att stötta och hjälpa våra medmänniskor både nära och långt borta. Här kan du läsa mer om kollektändamålen.

Kollekter

Svenska kyrkan samlar varje år in pengar genom kollekter. Pengar som skänks av församlingsbor och gudstjänstbesökare som används för att stötta och hjälpa våra medmänniskor både nära och långt borta. Här kan du läsa mer om kollektändamålen.

Varje torsdag kl. 13.00 firas gudstjänst på Frivilligcenter.

Gudstjänst på Frivilligcenter

Varje torsdag kl. 13.00 firas gudstjänst på Frivilligcenter.

Östra järnvägsgatan 8.

Café Hörnan öppet vardagar kl.10-16

Östra järnvägsgatan 8.

Tredje söndagen efter trettondagen

När gamla förbundets folk var på väg genom öknen hade de inget att dricka. Av Gud fick Mose befallningen att med sin stav slå på den hårda, torra klippan, så skulle vatten komma ur den. De första kristna tolkade detta som att Kristus är den klippa som ger det vatten vi behöver för ökenvandringen. Han kan låta trons källflöden springa fram även där det ser ut att vara öken.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 45, vers 22 - 24

Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns. Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast: För mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet. Blott hos Herren, skall det heta, finns seger och styrka. Alla som vänt sin vrede mot honom skall komma till honom i skam.

Epistel

Till de kristna i Galatien kapitel 2, vers 16 - 21

Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 4, vers 27 - 42

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.” Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 36, vers 6 - 10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.