Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vännäs-Bjurholms pastorat

Välkommen till oss!

EFS håller Semestermöte i Lillarmsjö och bjuder både på servering och musik av Roger, Anneli & Anna Johansson samt Kristina Eriksson.

Sommarkonsert. Lillarmsjö 24 juli kl. 18.00

EFS håller Semestermöte i Lillarmsjö och bjuder både på servering och musik av Roger, Anneli & Anna Johansson samt Kristina Eriksson.

Välkommen till konsert i Vännäs kyrka i Vännäsby. Gitarrduon Ligados spelar folkmusik från världens hörn. Fri entré-kollekt.

Sommarkonsert. Vännäs kyrka 28 juli kl. 19.30

Välkommen till konsert i Vännäs kyrka i Vännäsby. Gitarrduon Ligados spelar folkmusik från världens hörn. Fri entré-kollekt.

...och det innebär att det blir vissa förändringar. 

Pastoratsexpeditionen i Vännäsby är mellan 1 juni-31 augusti öppen måndagar kl. 10-12, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12. Tisdagar och torsdagar går tar vi endast emot telefonsamtal. I Bjurholm är expeditionen öppen som vanligt. 

Perioden 17 juni-21 juli är ordinarie kyrkoherde på semester. Se vikarierande kyrkoherde nedan.

Den blomstertid nu kommer...

...och det innebär att det blir vissa förändringar. Pastoratsexpeditionen i Vännäsby är mellan 1 juni-31 augusti öppen måndagar kl. 10-12, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12. Tisdagar och torsdagar går tar vi endast emot telefonsamtal. I Bjurholm är expeditionen öppen som vanligt. Perioden 17 juni-21 juli är ordinarie kyrkoherde på semester. Se vikarierande kyrkoherde nedan.

Sjätte söndagen efter trefaldighet

Tema

Efterföljelse

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi röda rosor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Amos kapitel 7, vers 10-15

Amasja, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: ”Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans profeterande. Han säger: Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall föras bort från sitt land.” Till Amos sade Amasja: ”Gå din väg, siare, försvinn till Juda — där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” Amos svarade Amasja: ”Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.

Epistel

Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-8

Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel — Gud är vårt vittne — och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 16, vers 24-27

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Psaltaren

Psaltaren psalm 15, vers 1-5

En psalm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.