Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vännäs-Bjurholms pastorat

Välkommen till oss!

Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Öppen förskola, måndagar kl. 9.30-11.30, Bjurholms EFS

Öppen förskola är sång, lek, fika & kyrkans barntimmar på Bjurholms EFS, varje måndag. Välkommen!

Varje tisdag kl. 09.00-11.30.
Kombinera gärna besöket med att äta vår prisvärda sopplunch en trappa upp.

Öppen förskola, Församlingsgården i Vännäsby

Varje tisdag kl. 09.00-11.30. Kombinera gärna besöket med att äta vår prisvärda sopplunch en trappa upp.

Varje torsdag kl. 09.00-11.30

Öppen förskola, Johanneskyrkan i Vännäs

Varje torsdag kl. 09.00-11.30

Välkommen till en ny termin med våra barngrupper Miniorer & Juniorer! Varje torsdag i Högbomsstugan för barn i åk 1 till årskurs 6. Anmälan krävs till Brittis, britt-marie.sandstrom@svenskakyrkan.se

Miniorer/Juniorer, torsdagar kl. 13.45-17, Bjurholm START 16/1

Välkommen till en ny termin med våra barngrupper Miniorer & Juniorer! Varje torsdag i Högbomsstugan för barn i åk 1 till årskurs 6. Anmälan krävs till Brittis, britt-marie.sandstrom@svenskakyrkan.se

CREDO är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas varje måndag på Högbomsstugan.

Ungdomsgruppen CREDO, måndagar kl. 13.45-15.20, Högbomsstugan. START 20/1

CREDO är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas varje måndag på Högbomsstugan.

Från 5 år. 
Vid frågor kontakta Bodil 0935-205 30 eller bodil.o.johansson@svenskakyrkan.se

Barnkören MiniTON. Onsdagar kl.17.30-18.15 i församlingsgården, Vännäsby

Från 5 år. Vid frågor kontakta Bodil 0935-205 30 eller bodil.o.johansson@svenskakyrkan.se

Välkommen till vår nya mötesplats för samvaro och gemenskap i Vännäsby. Genom att samverka med föreningar så startar vi upp Café Hjärtegott. Öppet varje onsdag kl. 12-15. Kom och möt oss och föreningarna som verkar i Vännäsby med omnejd.

Café Hjärtegott, Byastugan i Vännäsby. Onsdagar kl. 12-15. START 22/1

Välkommen till vår nya mötesplats för samvaro och gemenskap i Vännäsby. Genom att samverka med föreningar så startar vi upp Café Hjärtegott. Öppet varje onsdag kl. 12-15. Kom och möt oss och föreningarna som verkar i Vännäsby med omnejd.

Om du både gillar att elda levande ljus och vill göra en god gärning så samlar vi in ljusstumpar till Sol-Britt i Gräsmyr som stöper ljus och säljer till förmån för ett barnhem i Rio de Janeiro. Vi lyfter detta särskilt till kyndelsmässodagen som betyder just ljusfest, efter det gamla svenska ordet kyndel som betyder ljus. 
Det går bra att lämna in stumpar på någon av församlingsexpeditionerna.

Donera dina ljusstumpar till välgörenhet

Om du både gillar att elda levande ljus och vill göra en god gärning så samlar vi in ljusstumpar till Sol-Britt i Gräsmyr som stöper ljus och säljer till förmån för ett barnhem i Rio de Janeiro. Vi lyfter detta särskilt till kyndelsmässodagen som betyder just ljusfest, efter det gamla svenska ordet kyndel som betyder ljus. Det går bra att lämna in stumpar på någon av församlingsexpeditionerna.

Varje fredag för alla ungdomar och unga vuxna! Vi samlas i Johanneskyrkans källare och spelar spel, pratar och umgås. Kl. 20.00 firar vi mässa som är öppen för alla i kyrkorummet. Välkommen!

Mer än du tror @Johannes, fredagar kl 17-22. START 24/

Varje fredag för alla ungdomar och unga vuxna! Vi samlas i Johanneskyrkans källare och spelar spel, pratar och umgås. Kl. 20.00 firar vi mässa som är öppen för alla i kyrkorummet. Välkommen!

Andra söndagen efter trettondedagen

Texterna handlar om livets källa.

Tema

Livets källa

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 5, vers 23-27

När ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sade: ”Herren, vår Gud, har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren, vår Gud, tala igen kommer vi att dö. Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi ha hört den levande Gudens röst ur elden? Gå du fram och lyssna till allt vad Herren, vår Gud, säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren, vår Gud, har sagt till dig, så skall vi lyssna och lyda.”

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 2, vers 9-10

Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 5, vers 31-36

Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 2-7

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd.

Gravrättsinnehavare sökes!

Vännäs-Bjurholms pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vännäs, Vännäsby, Bjurholm och Bredträsk kyrkogårdar. 

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman. Det innebär att det finns gravar på våra kyrkogårdar som inte har någon gravrättsinnehavare antecknad.

 

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, telefon 0935-206 95. 

 

Får vi inte kontakt med anhöriga inom 2 år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

 

Här kan du se vilka gravar vi söker innehavare till i Vännäs.