Diakoni i Bjurholm

Besöksgruppen
Vi har en besöksgrupp i församlingen. Besöksgruppen uppvaktar de församlingsbor som fyller 85 år, 90 år, 95 år och varje år därefter. De besöker även den som är sjuk, ensam eller i övrigt är i behov av sällskap, om det kommer till deras kännedom. Ta kontakt med församlingen om du eller någon du vet av önskar ett besök.

Språkcafé
Språkcaféet finns för att hjälpa till att skapa kontakter och underlätta integration i samhället. Språkcaféet håller till på Bjurholms EFS och är öppet för alla varje måndag kl. 18.00. Verksamheten är en fortsättning på samverkansprojektet Vän i Bjurholm. 

Gudstjänster på äldreboenden
Församlingen och EFS firar regelbundet andakt/gudstjänst på de tre äldreboenden som finns i Bjurholm. Vill du veta mer ta kontakt med församlingen. 

Sorgegrupp
Sorgegruppen är för dig som förlorat en anhörig. Sorgegrupper startar om det finns minst 5 anmälda.  Välkommen!

Susanne Lindgren

Susanne Lindgren

Vännäs-Bjurholms pastorat

Diakoniassistent - Bjurholm, Samordnare Bjurholms besöksgrupp, Kontaktperson för Integration - Bjurholm, Samtalskontakt - Bjurholm