Om Vännäs-Bjurholms pastorat

Pastoratspresentation
Vännäs och Bjurholms församlingar utgör sedan 1 januari 2014 ett gemensamt pastorat. Pastoratet är en del av Luleå stift och den världsvida kyrkan. Tillsammans finns här ca 11 000 boende och 8 360 medlemmar. Församlingarna ligger ca tre respektive sex mil väster om Umeå. Kyrkotillhörigheten är relativt hög, 74,3 % för Vännäs och 80,5 % för Bjurholm. I pastoratet verkar ett arbetslag på ca 30 personer. I tre kyrkor firas gudstjänst varje söndag. Två begravningskapell, församlingsgårdar och ytterligare förvaltnings-byggnader ger rum för övriga verksamheter. Pastoratet har också hand om Bredträsk kapell.

Ett nära och gott samarbete med EFS utgör ryggraden i gudstjänstlivet i pastoratet. Sedan ett par år tjänstgör samma EFS-pastor i båda församlingarna. Det skapar goda möjligheter för barn- och vuxenverksamhet att integreras i hela pastoratet. Det ekumeniska klimatet i pastoratet är gott och i Vännäs och Bjurholm finns ekumeniska råd, VER och BER. Dessa råd ansvarar bl a för gemensamma gudstjänster och samlingar. Böneveckan i januari och böneträffar samordnas via det ekumeniska samarbetet.

VER arrangerar ekumenisk marknadsgudstjänst i juli och ansvarar även för en gemensam skolpastor. BER samlar bjurholmsborna till gudstjänst annandag påsk samt håller i bönesamlingar varje månad. Sommargudstjänsten i hembygdsgården i Bjurholm sker i BERs regi.

Om Vännäs, Vännäsby och Bjurholm

Vännäs-Bjurholms pastorat innefattar en geografisk yta där livsförutsättningarna till viss del skiljer sig åt beroende på var du bor i pastoratet. Befolkningen är ca 11 000 och i snitt är 77% kyrkotillhöriga. Pastoratet har fyra arbetsplatser: Bjurholm, Vännäs tätort med Johanneskyrkan och Hörnan, Mariakapellet och Vännäsby. Personalen utgörs av cirka 30 personer på hel- eller deltidsanställningar.

Bjurholm tillhör Västerbottens län men ligger i Ångermanlands landskap. Förssamlingen omfattar hela kommunen som anses vara Sveriges minsta med cirka 2 400 innevånare. EFS har fyra bönhus med regelbundna aktiviteter. Kommunen uppvisar ett väldigt starkt privat företagande. Här finns ca 370 registrerade företag. Profilföretagen är koncentrerade till jord och skogsbruk, turistnäring samt livsmedels- och verkstadsindustri. Bjurholm har flera förskolor och grundskola upp till årskurs 9. Vårdcentralen sambetar med Vännäs och Vindeln. EFS-föreningarna har sedan länge ett nära och gott samarbete med Bjurholms församling. Lokaler och personal nyttjas gemensamt på bästa sätt. EFS pastor predikar i Bjurholms kyrka ungefär en gång i månaden.

Vännäs är till ytan Västerbottens minsta kommun, men den fjärde största sett till sin folk-mängd på 8 100 personer. I Vännäs tätort bor hälften av dessa. Pendeltåg, buss och närheten till Umeå gör att ungefär 2 000 personer arbetspendlar in till Umeå i nuläget. Kommunen är expansiv och nya bostäder är projekterade: 72 i Vännäsby och 50 i Vännäs.  De största näringsgrenarna i Vännäs är vård/omsorg, utbildning, byggverksamhet, tillverkning och transport. Vännäs församling och EFS kretsråd har ett sedan 2014 ett samverkansavtal. Detta behöver förnyas för att beskriva hela pastoratets samverkan med EFS. Under 2015 sålde Vännäs EFS-förening sin möteslokal och flyttade in i Johanneskyrkan.

Kontakta Vännäs församling

Öppettider för besök på expeditionen: 

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök.

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0935-209 10 

Besöksdress:
Umevägen 211 
911 35 VÄNNÄSBY

 

 

Kontakta Bjurholms församling

Öppettider för besök på expeditionen

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök. 

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0932-100 10 

Besöksadress:

Kyrkogatan 3
916 31 BJURHOLM

 

KONTAKT: Samtals- och krisstöd

Stödlinjen i Vännäs och Bjurholm
Telefon: 0935-208 25
Helgfria vardagar kl. 8-10

Jourhavande präst
Telefon: 112
Alla dagar kl. 21-06

Kyrkans familjerådgivning
Telefon: 090-200 25 35
Mån-tor kl 8.30-9.00

Samiska krisnätverket
Telefon: 063-10 12 30
Fre o sön kl. 20-24

Finsk telefonjour/ Palveleva puhelin
Tel: 020-26 25 00
Alla dagar/Joka ilta kello kl. 21-24