Diakoni i Vännäs

Hörnan - Vännäs
Hörnan är en mötesplats i centrala Vännäs som öppnats under hösten 2015 och som har flera syften. Det är en plats som ska ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden via en praktikplats, en plats som ska vara tillgänglig för såväl funktionsnedsatta som för familjer med barnvagn och en plats som ska öka möjligheten till integration av nyanlända och asylsökande. Verksamheten bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Vännäs och Vännäs kommun.


Öppettider 
Mån-Fre 8 - 15

Kontaktpersoner: Annelie Bäck och Gudrun Lundberg 

EFS Vännäs  - Caféet och ”lillkyrkan” i Johanneskyrkan Vännäs
EFS har möten onsdagar ojämna veckor kl 13.00-15.00

Gudstjänster på äldreboenden
Vi firar regelbundet gudstjänster på församlingens äldreboenden. Gudstjänsterna på Äldrecenter är på tisdagar kl 14.30 och leds av frivilliga eller personal från kyrkorna i Vännäs.

De äldres dag och Stora födelsedagskalaset - Vännäsby 
En gång per år anordnas detta firande. De som under året fyllt/fyller 80, 85, 90 år osv får en skriftlig inbjudan. Efter gudstjänsten i kyrkan äter vi en gemensam lunch i församlingsgården.

Det är vi som jobbar med diakoni i Vännäs församling

Annelie Bäck

Annelie Bäck

Vännäs-Bjurholms pastorat

Diakon - Vännäs församling, Internationellt arbete, sammankallande