Foto: Alex & Martin /IKON

Begravning

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

Den kristna ritualen för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Läs mer om begravning här>>

Här kan du ladda ner eller lyssna på skriften Om begravning, framtagen av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (länken öppnas i nytt fönster). Skriften Om begravning förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Om begravning finns på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och finska samt inläst på svenska.

 

Reglering och tillsyn av begravningsverksamheten
I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen (1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147). I begravningslagen definieras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. 

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Det är ett uppdrag som vi fått av staten. Huvudmannen ansvarar för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område som kallas förvaltningsområde.  

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgiften som alla medborgare betalar, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Tanken är att begravningsavgiften ska täcka alla de kostnader som uppkommer vid begravningen. Begravningsverksamheten omfattar därmed många olika delar. Bland annat ingår att anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser. Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som inte tillhör något kristet samfund. I begravningsverksamheten ingår också att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.

Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.  

Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsavgiften. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser. Vännäs-Bjurholms pastorat tillhandahåller serviceverksamhet för att till exempel rensa ogräs och plantera blommor på gravar. Är du intresserad och vill veta mer om serviceverksamheten är du välkommen att kontakta oss. 

Tillsyn över begravningsverksamheten handläggs av Länsstyrelsen. 
Sedan 2012 handlägger sju länsstyrelser frågor som rör begravningsverksamhet. Dessa är: Skåne. Östergötland, Västra Götaland, Stockholm, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Länsstyrelsen utser särskilda personer som granskar begravningsverksamheten, dessa kallas begravningsombud. Här kan du läsa mer om begravningsombudens uppgift och få kontaktuppgifter till begravningsombudet i Vännäs-Bjurholms pastorat. 

 

Kontakta Vännäs församling

Öppettider för besök på expeditionen: 

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök.

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0935-209 10 

Besöksdress:
Umevägen 211 
911 35 VÄNNÄSBY

 

 

Kontakta Bjurholms församling

Öppettider för besök på expeditionen

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök. 

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0932-100 10 

Besöksadress:

Kyrkogatan 3
916 31 BJURHOLM

 

KONTAKT: Samtals- och krisstöd

Stödlinjen i Vännäs och Bjurholm
Telefon: 0935-208 25
Helgfria vardagar kl. 8-10

Jourhavande präst
Telefon: 112
Alla dagar kl. 21-06

Kyrkans familjerådgivning
Telefon: 090-200 25 35
Mån-tor kl 8.30-9.00

Samiska krisnätverket
Telefon: 063-10 12 30
Fre o sön kl. 20-24

Finsk telefonjour/ Palveleva puhelin
Tel: 020-26 25 00
Alla dagar/Joka ilta kello kl. 21-24