Skriften Om begravning

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. På svenska samt översatt till de ÅTTA vanligaste språken i Sverige.

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett tro.

Under 2020 har den reviderats och utkommit i ny upplaga och på ännu flera språk. 

Ett avsnitt inuti dokumentet har rubriken Mina önskemål. Där kan man skriva ner hur man vill ha det med sin egen begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. 

 

 Om begravning som pdf (i bokstavsordning på språk)

Om begravning på arabiska, pdf

Om begravning på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), pdf  

Om begravning på engelska, pdf

NYTT! Om begravning på farsi (persiska), pdf

Om begravning på finska, pdf

NYTT! Om begravning på nordsamiska, pdf

Omslaget till Om begravning och Mina önskemål

Om begravning på polska, pdf

Nytt! Om begravning på somaliska, pdf

Om begravning på svenska, pdf

 Enbart Mina önskemål på svenska, pdf

Affischer på olika språk som berättar om Om begravning

Affisch svenska

Affisch arabiska

Affisch BKS

Affisch engelska

Affisch farsi

Affisch finska

Affisch nordsamiska

Affisch polska

Affisch somaliska