Skriften Om begravning

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. På svenska samt översatt till de ÅTTA vanligaste språken i Sverige.

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett tro.

Materialet har flyttat till denna sida: Begravning

Omslaget till Om begravning och Mina önskemål

Under 2020 har den reviderats och utkommit i ny upplaga och på ännu flera språk. 

Ett avsnitt inuti dokumentet har rubriken Mina önskemål. Där kan man skriva ner hur man vill ha det med sin egen begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska.