Johanneskyrkan i Vännäs

Johanneskyrkan i Vännäs fick vid invigningen den 14 februari 1960 av stiftets biskop Ivar Hylander namn efter Johannes döparen, åt vilken ett flertal kyrkor i Västerbotten blivit tillägnade. Den är uppförd i tegel med tak av skiffer.

Klicka här för att se panoramabild!

Kyrkans arkitekt
är förutvarande stadsarkitekten i Umeå Kjell Wretling, vilken tidigare har varit stadsarkitekt även för Vännäs köping. Dennes bror, skulptören David Wretling, har utfört portalomfattningen, framställande överst Den gode herden, omgiven av evangelisterna Johannes, Markus, Lukas och Matteus, och till vänster de första människorna, Moses med lagens tavlor och Maria med barnet, till höger Ansgar, landets förste missionär, reformatorn Luther och ungdom av i dag. Av samma skulptör är för övrigt konstverket Ungdom, som pryder Oskars torg mitt emot järnvägsstationen. 

Kyrkorummet
Inne i kyrkorummet fångas blicken av en annan konstnärs verk. På korväggen har Carl Magnus Lindqvist, själv Vännäsbo, utfört en triptyk, där en om mosaik påminnande pointillistisk teknik verkningsfullt bidrar till att ge bilden liv. Mittfältet framställer en Kristusgestalt, vilken sluter i sina armar en man, som nått hans kärleks famn; nedanför sover en annan i slö likgiltighet, medan en tredje är fjättrad av syndens bojor. "Jag har satt figurerna i ett klippigt, öde landskap för att därmed symbolisera det själens armod, de två männen befinner sig i. Men ljuset ökar uppåt bakom Kristusgestalten i hoppfull glans." Sidofältet till höger visar mänsklighetens luttring genom prövningar och vandringen i korsets ljus mot allt högre mål. Vänstra fältet framställer nedtill en människas avsked från jordelivet med dess ljuvlighet och den väntande port, som alla måste igenom, och där ovanför dödens ängel, som för den hädangångne in i evighetens ljusa värld.

C. M. Lindqvist är född 1884 och betraktas som nestorn inom Västerbottens-konsten. Av hans hand är ävenledes altartavlor i Björksele och Sollentuna och väggmålningar i Byske kyrka. Altaret består av ekebergsmarmor. De fem rubinerna på altarkorset betecknar Jesu fem sår. Silversmeden Helge Lindgren, Stockholm, skriver själv därom: "De symboler, som verkat inspirerande, har varit: Kristus blir den ros, som blommar på dödens kors. Har också tolkats så: Varje droppe av Kristi blod är liksom blad av hans lidandes blodiga ros. Kristi fem sår betecknas av fem rosor." Altarbrunet (för trefaldighetstiden) liksom även kyrkans skrudar och kollekthåvarna i ett skåp i sakristian har levererats av AB Libraria, Stockholm, efter ritningar av fru Anna-Lisa Odelqvist. De stora silvervaserna för altaret utgör en gåva från Nyby byamän; Vännäs köping är en del av den gamla byn Nyby. Av kyrkans silver i övrigt är det mesta gåvor av Kyrkans vänner, en förening bildad redan av kyrkoherde Alfred Ohring, död 1937, under vilkens tid planerna på en blivande kyrka började ta form. består av ekebergsmarmor. De fem rubinerna på altarkorset betecknar Jesu fem sår. Silversmeden Helge Lindgren, Stockholm, skriver själv därom: "De symboler, som verkat inspirerande, har varit: Kristus blir den ros, som blommar på dödens kors. Har också tolkats så: Varje droppe av Kristi blod är liksom blad av hans lidandes blodiga ros. Kristi fem sår betecknas av fem rosor." Altarbrunet (för trefaldighetstiden) liksom även kyrkans skrudar och kollekthåvarna i ett skåp i sakristian har levererats av AB Libraria, Stockholm, efter ritningar av fru Anna-Lisa Odelqvist. De stora silvervaserna för altaret utgör en gåva från Nyby byamän; Vännäs köping är en del av den gamla byn Nyby. Av kyrkans silver i övrigt är det mesta gåvor av Kyrkans vänner, en förening bildad redan av kyrkoherde Alfred Ohring, död 1937, under vilkens tid planerna på en blivande kyrka började ta form. 

De symboler, som verkat inspirerande, har varit: Kristus blir den ros, som blommar på dödens kors. Har också tolkats så: Varje droppe av Kristi blod är liksom blad av hans lidandes blodiga ros. Kristi fem sår betecknas av fem rosor.

Silversmeden Helge Lindgren, Stockholm

Gåvor
Gåvor utgör likaledes dopfunten med fat, kanna, vas och dopklänning av Vännäs husmodersförening och ljusstaken bredvid till minne av en ung fältflygare, som omkom 1961. Den ljusbruna vasen av keramik har gjorts för kyrkan av dåvarande konstfackskoleeleven Margareta Swahn.

Kormattan
är komponerad av fru Clara Salander, Västerbottens hemslöjd. Mönstret har kallats Jerusalem. Den är vävd av tre Vännäs-damer. I sakristian hänger en rysk ikon med evangelisten Johannes. är komponerad av fru Clara Salander, Västerbottens hemslöjd. Mönstret har kallats Jerusalem. Den är vävd av tre Vännäsdamer. I sakristian hänger en rysk ikon med evangelisten Johannes. 

Predikstolen
På predikstolen har Vännäs damkör bestått ljusstakarna. Predikstolsklädet i gobeläng låter oss skymta Den gyllene staden och utgör en gåva av Vännäs socken genom dess kommunalnämnd. Silverduvan under predikstolstaket har ritats av konstnären Birger Haglund och likaså levererats av AB Libraria.

Kyrkorummet
beräknas ha fasta sittplatser för 470 personer. Bänkarnas sidostycken visar olika kristna symboler, skurna av yrkesläraren Emil Sandberg i Umeå. Golvet är belagt med kalkstensplattor. Den fasta inredningen har tillverkats av möbelfirman J. A. Gothnell, Vännäsby, och lädermaterialet för altarrunden av AB Norrlandsläder, Vännäsby. Armaturen har levererats av Seth Lindgrens konstsmidesverkstad, Umeå. För kyrkans färgsättning svarar konstnären C. M. Lindqvist. beräknas ha fasta sittplatser för 470 personer. Bänkarnas sidostycken visar olika kristna symboler, skurna av yrkesläraren Emil Sandberg i Umeå. Golvet är belagt med kalkstensplattor. Den fasta inredningen har tillverkats av möbelfirman J. A. Gothnell, Vännäsby, och lädermaterialet för altarrunden av AB Norrlandsläder, Vännäsby. Armaturen har levererats av Seth Lindgrens konstsmidesverkstad, Umeå. För kyrkans färgsättning svarar konstnären C. M. Lindqvist. 

Vapenhuset
I vapenhuset står en sparbössa av järn i form av en Västerbottens-spann, tillverkad av konstsmeden Seth Lindgren, Umeå. Gåvor, där nedlagda - alltid välkomna! - användes för kyrkans prydande. Från vapenhuset leder en dörr till vänster in i brudkammaren, där bland annat en rya, "Krona och krans", komponerad av fru Salander, har plats. Johanneskyrkans orgel omfattar 26 stämmor, fördelade på tre manualer och pedal. Den är helautomatisk och byggd av orgelfirman Åkerman & Lund, Knivsta. Bredvid läktaren finns ett rum för körövningar. Från detta leder en trappa upp i tornet. Där hänger tre klockor med en vikt av respektive 742, 531 och 305 kg och med ton i g1, a1 och c2. 

Storklockan
Inskriften på storklockan lyder: ÄRA VARE GUD I HÖJDEN.
DIN NÅD GÅR SÅ VIDA SOM VÄRLDEN, O GUD,
DIN TROHET SOM HIMMELENS SKYAR.
Ö VER HÖJDERNA NÅ DIN RÄTTFÄRDIGHETS BUD,
Ö VER BERG, ÖVER DALAR OCH BYAR. År 1959, då teol. dr Ivar Hylander var biskop över Lulcå stift, Sigurd Lidströrn kyrkoherde och Hans Edsinger komminister i Vännäs församling, götos denna kyrkas klockor av M. & E. Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Å mellanklockan finns följande ord: JESUS SADE: KOMMEN TILL MIG I ALLE, SOM ARBETEN OCH ÄREN BETUNGADE, SÅ SKALL JAG GIVA EDER RO. NÄR ÖVERBYGDEN KLINGAR
DEN VIGDA MALMENS LJUD,
EN MANING DEN DIG BRINGAR
TILL STILLHET INFÖR GUD. 

Lillklockan
Lillklockan slutligen bär inskriften: JESUS SADE: JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET.
SLÄKTINGAR OCH VÄNNER, SOM VELAT HEDRA HÄDANGÅNGNAS MINNE, SKÄNKTE MEDEL TILL DENNA KLOCKA. De två mindre klockorna är dessutom försedda med bilder, å den större en Kristusgestalt, å den mindre en man på knä, vilken möter det nya livet, symboliserat av en duva och en strålande stjärna. Relieferna har utförts av konstnären Gunnar Nordin, Malmö. Under östra delen av kyrkan med ingång från norr är kyrksalen belägen. En målning av C. M. Lindqvist, också den en triptyk, flyttad från den forna kyrksalen i folkskolans lokaler, pryder ena väggen. Den framställer i mittfältet Jesu gravläggning och på ena sidofältet Jesus välsignande barnen, på det andra hans bergspredikan. Inramningen liksom tillhör ande altare och talarstol har tillverkats å Centrala verkstadsskolan i Vännäs. Till kyrksalen hör kök. Där har även ett ungdoms- och studierum blivit inrett. Vännäs har namn efter församlingen och gamla kyrkbyn, numera Vännäsby, där moderkyrkan är belägen på norra sluttningen mot Umeälven tre km närmre kusten. Namnet kan vara sammansatt av vatten och näs; i Vännäsby förenas Vindel- och Umeälvarna i ett flöde. Vännäs köping blev egen kommun 1928. Kyrkans uppförande och inredning har dragit en kostnad av i runt tal 1,3 miljoner kronor. Huvudentreprenör var byggnadsfirman Bygg i Örnsköldsvik med byggmästaren Signar Jonsson, Umeå, som arbetsledare.

Kontakta Vännäs församling

Öppettider för besök på expeditionen: 

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök.

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0935-209 10 

Besöksdress:
Umevägen 211 
911 35 VÄNNÄSBY

 

 

Kontakta Bjurholms församling

Öppettider för besök på expeditionen

Under pågående smittspridning av covid-19 har vi stängt expeditionen för obokade besök. Välkommen att ringa till oss för att boka tid för besök. 

Öppettider för telefon:

Mån, tis, tor och fre kl. 9.00-12.00 

0932-100 10 

Besöksadress:

Kyrkogatan 3
916 31 BJURHOLM

 

KONTAKT: Samtals- och krisstöd

Stödlinjen i Vännäs och Bjurholm
Telefon: 0935-208 25
Helgfria vardagar kl. 8-10

Jourhavande präst
Telefon: 112
Alla dagar kl. 21-06

Kyrkans familjerådgivning
Telefon: 090-200 25 35
Mån-tor kl 8.30-9.00

Samiska krisnätverket
Telefon: 063-10 12 30
Fre o sön kl. 20-24

Finsk telefonjour/ Palveleva puhelin
Tel: 020-26 25 00
Alla dagar/Joka ilta kello kl. 21-24