Foto: Magnus Aronson /IKON

Församlingsverksamhet

I de båda församlingarna pågår en mängd olika verksamheter. Det är allt från dop, vigsel, konfirmation och begravning till körer, barngrupper, hantverksträffar och mycket annat. Ta en titt!