Kyrkorådet

Kyrkorådet brukar ibland beskrivas som pastoratets styrelse.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Kyrkorådets beredande organ är arbetsutskottet och kyrkogårds- och fastighetsutskottet. 

 

Kyrkorådet

Ordinarie ledamöter:
Signild Norrman, ordförande
Curt Edlund, vice ordförande
Ewa Wiklund Jonsson
Folke Jonsson
Barbro Classon
Gunilla Forsberg 
Karin Söderberg
Gösta Fonzén
Ingrid Nygren

Ersättare:
Johan Söderling 
Anna-Stina Ögren 
Anneli Eriksson
Myrtel Emilsson
Gunnar Lindström 
Greger Arnesson 
Eva Lindström 
Åke Sandström
Roger Larsson

arbetsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Signild Norrman, ordförande
Curt Edlund, vice ordförande
Gösta Fonzén

Ersättare:
Ewa Wiklund Jonsson 
Gunilla Forsberg 
Ingrid Nygren 

kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Gösta Fonzen, ordf.
Signild Norrman, vice ordf.
Barbro Classon
Eva Lindström 
Fredrik Sandin

Ersättare:
Carl-Johan Palm 
Anneli Eriksson