Foto: Sara Sandström

Vännäs kyrka i Vännäsby

Ursprungligen var Vännäs församling en integrerad del av Umeå landsförsamling och hade sitt andliga hemvist i Backens kyrka. År 1822 förordnade Kunglig Majestät på Vännäsbornas begäran att sockendelen skulle organiseras som en annexförsamling under Umeå landsförsamling och få en egen präst.

Klicka här för att se panoramabild!

Första tjänsten
Till förste tjänsteinnehavare förordnades Olof Vilhelm Söderling år 1825. Planerna på en egen kyrka hade redan tidigare mognat fram. Medel insamlades på frivillig väg och arbetet tog troligen sin början 1816. Ritningen gjordes av en inspektor Joh. Wincent och byggmästare var en bonde i Vännäsby vid namn Erik Jonsson. Så här i efterhand kan man konstatera att valet av kyrkplats var synnerligen lyckat. Placeringen på en höjd gav kyrkan ett dominant läge och den vackra omgivningen med Umeälven i omedelbar närhet gav ytterligare eftertryck åt tanken att platsen var väl vald. Inte heller har de senare årens intensiva bostadsbyggande i Vännäsby förtagit i intrycket av kyrkplatsen som ett avskilt och samtidigt centralt område.
Kyrkan invigdes år 1825. Byggnaden är timrad av grovt virke som väl stått emot de många årens påfrestningar. Innan vi går in i kyrkan finner vi ovanför kyrkportarna en tavla med inskriptionen: Herre, jag hafver ditt hus' boning kär och det rum, der din ära bor. Psaltaren 26:8.
Uppbyggd år 1825.
Restaurerad åren 1889, 1920, 1967. 

Vapenhuset
Inne i vapenhuset finns en dörr till vänster som leder in till den s k "brudkammaren". På väggarna hänger några alster av bygdens naivister. I taket hänger en mycket vacker ljuskrona som är något av en raritet. Den är en gåva från Strömbäcks glasbruk och skänktes till kyrkan år 1827. Själva kyrkorummet har en enkel men värdig utformning och domineras av färgerna grått, grönt och guld. Ett flertal vackra ljuskronor pryder kyrkorummet. Närmast framför läktarbarriären hänger en krona som är tillverkad av en ortsbo vid namn Forsmark från byn Sunnanå och utgör en gåva från Vännäsbyborna. Över mittgången hänger ytterligare en krona som är skänkt av församlingens ungdom år 1888. De två ljuskronorna framme i koret daterar sin tillkomst till sekelskiftet. 

Altartavlan
Kyrkans mest dominerade inventarium är altartavlan. Den sattes upp år 1833 och är ett verk av historiemålaren Carl Johan Sjöstrand. Motivet är de vise männens hyllning till Maria och Jesusbarnet. Tidsmässigt betecknas tavlan från nyantiken till den romantiska tidsepoken i konsthistorien. En broder till kyrkans byggmästare har enligt uppgift skänkt tavlan. Tavlan är omgiven av en starkt markerad altaruppställning som daterar sig till restaureringen år 1920 och är ritad av arkitekt Fredrik Falkenberg. Själva altaret är samtida med kyrkan i övrigt och är på framsidan prydd med en snidad inskription med motiv från "boken med de sju inseglen" (Uppenbarelseboken). Även predikstolen är jämnårig med kyrkan och har tillverkats av snickaren Mattias Edström från Nysätra som utförde arbetet tillsammans med sin son. 

Dopfunten
Dopfunten är av sent datum, år 1957, och är tillverkad av grå granit. Dopfatet har silverkonstnären Ture Jerkeman, Hägersten, som upphovsman. På korskranket står två ljusstakar, utförda av konstsmeden Seth Lindgren från Umeå. Den ena bär en inskription från Lina Sandellsången: Allt ju vilar i min Fars händer, den andra med ord lånade från Erik Axel Karlfeldt: Giv oss en tro att sluta vid. 

Vännäs kyrka i Vännäsby
Vännäs kyrka i Vännäsby Foto: Sara Sandström

Sakristian
I sakristian förvaras en spegel från 1700-talet, ursprungligen en lampett som bildat modell åt de nya lampetterna i kyrkorummet. Bord och stolar har tillverkats av Centrala verkstadsskolan i Vännäs under ledning av yrkeslärare Gotth. Lind. Tavlan med den törnekrönte uppges vara av en målare Persson i Granlund invid Överboda, släkting till konstnären C. M. Lindqvist. Altaret och korset, formgivna av arkitekt Runder, har skurits av konsthantverkare Rudolf Oskarsson i Gräsmyr. I den gamla jämkistan har tidigare nattvardskärlen förvarats. Ett oblatskrin från 1830 med elfenbensinläggning av älghorn finns bevarat. 

Orgeln
Orgeln är av romantisk typ, tillverkad av Walter Thür. Den anskaffades år 1991 och fasaden är från 1864. Kororgeln anskaffades 1990 också tillverkad av Walter Thür. Södra vapenhuset, tidigt byggt för att ge stöd åt kyrkan, användes nu som förråd och skrudkammare. 

Klockstapeln och klockorna
Klockstapeln byggdes år 1843. Av trafikskäl flyttades den till samma sida om vägen som kyrkan år 1969. Avsikten var att förse kyrkan med torn och många förslag har ritats men inte förverkligats, bl a på grund av att en bärande stomme i kyrkans konstruktion saknats. Den ena av kyrkklockorna, gjuten 1826 bär en inskription, lånad från profeten Mika: "Hörer, allt folk, märk till, land och vad däruti är, ty Herren, Herren, haver att tala med eder, ja, Herren uti sitt heliga tempel." Den större klockan från 1904 anger som sin uppgift: "Med klingande tungadet budskap jag bärtill gamla och unga: Se, Herren är när! Hans sabbat är inne, håll upp med din id, och helga ditt sinne från oro och strid".

Kalender

Här kan du läsa om kommande händelser i pastoratets kalender.

Kontakta Vännäs församling

Öppettider för besök på expeditionen: (med reservation för röda vardagar/klämdagar). 
Måndag kl. 10.00-12.00
Tisdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Öppettider för telefon:
Helgfri mån, tis, tor och fre kl. 9.30-12.00 

Tfn: 0935-209 10 

Besöksdress:
Umevägen 211 
911 35 VÄNNÄSBY

Kontakta Bjurholms församling

Öppettider för besök på expeditionen: (med reservation för röda vardagar/klämdagar). 
Tisdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 10.00-12.00

Öppettider för telefon:
Helgfri mån, tis, tor och fre kl. 9.30-12.00 

Tfn: 0932-100 10 

Besöksadress:
Kyrkogatan 3
916 31 BJURHOLM

KONTAKT: Samtals- och krisstöd

Jourhavande präst
Telefon: 112
Alla dagar kl. 21-06

Samiska krisnätverket
Telefon: 063-10 12 30
Fre o sön kl. 20-24

Finsk telefonjour/ Palveleva puhelin
Tel: 020-26 25 00
Alla dagar/Joka ilta kello kl. 21-24