Så här styrs pastoratet

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljer alla Svenska kyrkans medlemmar i Bjurholms och Vännäs församlingar vilka som ska sitta i församlingens beslutande organ. Alla medlemmar som har fyllt 16 år har rösträtt.

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat, kontrakt, stift och nationell nivå. Pastoraten har en styrning med kyrkofullmäktige är det högsta beslutaden organ. Kyrkoråd är pastoratets styrelse. Församlingarna i ett pastorat har lokala församlingsråd.

Våra förtroendevalda (ordinarie ledamöter)

Kyrkofullmäktige

Åke Sandström, ordf.
Karin Söderberg, vice ordf.
Signild Norrman
Folke Jonsson
Johan Söderling
Ewa Wiklund Jonsson
Myrtel Emilsson
Hans Granberg
Henric Jakobsson
Barbro Classon
Anna-Stina Ögren
Björn-Ove Hansson
Curt Edlund
Gunilla Forsberg
Bertil Olsson
Gunnar Lindström
Greger Arnesson
Stefan Norberg
Eva Lindström
Barbro Strandberg
Roger Larsson
Gösta Fonzén
Ingrid Nygren
Fredrik Sandin
Stefan Svensson

Kyrkoråd

Signild Norrman, ordf.
Curt Edlund, vice ordf.
Ewa Wiklund Jonsson
Folke Jonsson
Barbro Classon
Gunilla Forsberg
Greger Arnesson
Eva Lindström
Åke Sandström
Roger Larsson

kyrkorådets arbetsutskott

Signild Norrman, ordf.
Curt Edlund, vice ordf.
Gösta Fonzén

Tekniska kommittén

Gösta Fonzén, ordf.
Signild Norrman, vice ordf.
Eva Lindström
Barbro Classon
Fredrik Sandin

Bjurholms församlingsråd

Inger Johansson, ordf.
Sverker Holgersson, vice ordf.
Anneli Eriksson
Bertil Olsson

Vännäs församlingsråd

Hans Granberg, ordf.
Bertil Burén, vice ordf.
Eva Olsson
Curt Edlund
Ingrid Nilsson
Ingegerd Eriksson

Valnämnden

Anna-Stina Ögren, ordf.
Bertil Burén, vice ordf.
Karin Söderberg