Foto: Håkan Sjunnesson

Haparanda församling

Välkommen att dela vår gemenskap!

Församlingens julgåva 2020 till personalen, förtroendevald och volontärer är ett presentkort på 300 kr. Allt för att hjälpa till att stärka det lokala näringslivet.
Presentkortet gäller hos företag i Haparanda kommun vid inköp av varor, tjänster och restaurangbesök.
För Dig som näringsidkare och mottagare av presentkortet; Klipp av det högra hörnet på presentkortet när du tar emot det. Bifoga sedan presentkortet tillsammans med fakturan som skickas till Haparanda församling, Box 135, 953 23  Haparanda
Vid frågor kontakta expeditionen på  tfn 0922-29290.

Julgåva till personal, förtroendevalda och volontärer

Församlingens julgåva 2020 till personalen, förtroendevald och volontärer är ett presentkort på 300 kr. Allt för att hjälpa till att stärka det lokala näringslivet. Presentkortet gäller hos företag i Haparanda kommun vid inköp av varor, tjänster och restaurangbesök. För Dig som näringsidkare och mottagare av presentkortet; Klipp av det högra hörnet på presentkortet när du tar emot det. Bifoga sedan presentkortet tillsammans med fakturan som skickas till Haparanda församling, Box 135, 953 23 Haparanda Vid frågor kontakta expeditionen på tfn 0922-29290.

Haparanda församling kommer från och med januari att fira gudstjänster enbart digitalt -  du kan se dem här och på vår facebook.

Webbsända Gudstjänster från Haparanda kyrka

Haparanda församling kommer från och med januari att fira gudstjänster enbart digitalt - du kan se dem här och på vår facebook.

ALLA ÄR VÄRDEFULLA! Se video Foto: Emma Dahlbäck IKON