Foto: Gustaf Hellsing IKON

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Våra familjehögtider är viktiga från det vi föds till dess vi dör. Som milstolpar i livet upplevs de flestas kontakt med kyrkan.

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig.

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Begravningen ett sätt att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Dopgåvor

I vårt dopskåp på Haparanda församlingshem hittar du fina gåvor till dopet eller konfirmationen.