Foto: Johannes Frandsen IKON

Heliga Birgittas led/Pyhän Birgitan reitti

Ekumenisk pilgrimsvandring i Haparanda / Torneå Ekumeenista pyhiinvaellusta Tornio/Haaparannalla

pilgrimsvandring/pyhiinvaellukselle

En pilgrimsvandring präglas av långsamhet, frihet, enkelhet, tystnad, delande och andlighet. Korset, skorna, steven och ränseln utgör symboler för detta. Drivkraften är ofta en längtan efter inre ro, möjlighet till en annan livsstil och en vilja till fördjupning, meditation och kontemplation.

 

Pyhiinvaellukselle on olennaista hitaus, vapaus, yksinkertaisuus, hiljaisuus, jakaminen ja hengellisyys. Risti, kengät, sauva ja reppu ovat pyhiinvaeltajan tunnuksia.

Pyhiinvaelluksen taustalla on usein kaipuu löytää sisäinen rahua, mahdollisuus erilaiseen elämäntyyliin tai tarve syventymiseen ja hiljentymiseen.

Foto: Haparanda församling