Foto: Hillert och Aronson IKON

Kollekt

Genom Din gåva stödjer Du vårt arbete med att hjälpa andra människor runt om i världen men även våra verksamheter i församlingen.

Du kan ge kollekt kontant eller via Swish nr 1234525739

Det går även att bidra via plusgiro: 127055-2, Märk gåvan ”Kollekt”

Kollektändamål september-december 2021

Datum - Söndag/Helgdag - Ändamål

 5 september, 14 sönd. e. Trefaldighet - Ekumeniskt arbete / Konferensen för europeiska kyrkor

12 september, 15 sönd. e. Trefaldighet - Diakoni / Haparanda församling

19 september, 16 sönd. e. Trefaldighet - Hela Människan

26 september, 17 sönd. e. Trefaldighet - Unga / Haparanda församling

3 oktober, Den Helige Mikaels dag - Svenska kyrkan i utlandet

10 oktober, Tacksägelsedagen - Sveriges Kyrkosångsförbund

17 oktober, 20 sönd. e. Trefaldighet - Folkhögskolorna i samarbete med Luleå stift

24 oktober, 21 sönd. e. Trefaldighet - Asylrättscentrum

31 oktober, 22 sönd. e. Trefaldighet - Unga / Haparanda församling

6 november, Alla helgons dag - Svenska kyrkan i utlandet

7 november, Sönd. e. alla helgons dag - Luleå stifts vänstiftsarbete

14 november, Sönd. före Domssöndagen - Act Svenska kyrkan

21 november, Domssöndagen - Barn / Haparanda församling

28 november, 1 sönd. i Advent - Act Svenska kyrkan

5 december, 2 sönd. i Advent - Diakoni / Haparanda församling

12 december, 3 sönd. i Advent - Svenska Kyrkans Unga

19 december, 4 sönd. i Advent - Act Svenska kyrkan

25 december, Juldagen - Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt

26 december, Annandag jul - Act Svenska kyrkan