Foto: Johan Nilsson IKON

Kontakt

Vill du ta kontakt med församlingen? Vilka är dina förtroendevalda och när har de sammanträden?

Kyrkofullmäktige

Representanter, mötesagenda samt mötesprotokoll

Kyrkoråd

Representanter, mötesagenda samt protokoll

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress: Kyrkplan 1

Postadress: Box 135, 953 23  Haparanda

Tfn. 0922-29290

Öppettider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00

Org.nr: 252004-2306

 

E-post till Haparanda församling

Du kan mejla direkt till haparanda.forsamling@svenskakyrkan.se eller använda formuläret nedan. Du måste fylla i allt som är markerat med *

                                   

                                      Personal