Foto: Jonas Tobin IKON

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen (FIN) är en beskrivning av församlingens identitet och dess långsiktiga vision.