Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 15 september 2013 fick Svenska kyrkans medlemmar välja vilka som skulle företräda dem de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017.


Signalelement för Kyrkoval 2017
Bild: Svenska kyrkan

Så får du veta mer om kyrkovalet

Du som privatperson är välkommen att kontakta Svenska kyrkans informationsservice via e-post eller telefon 018-16 96 00.

Du som är journalist eller representerar media är välkommen att kontakta pressekreterarna på kyrkokansliet i Uppsala.

Tillhör du en nomineringsgrupp, en valnämnd eller om du är anställd på ett stift hittar du fördjupad information om Kyrkovalet 2017 på Svenska kyrkans gemensamma intranät - se länk här nedan:

Fakta om kyrkovalet 2013

  • Sammanlagt ställde 32 774 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.
  • Målet var att tillsätta 16 779 mandat. Totalt deltog över 797 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).
  • Av 5,5 miljoner röstberättigade fick 327 866 personer för första gången ett röstkort från Svenska kyrkan – däribland 68 838 stycken 16-åringar.
  • I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltog 21 nomineringsgrupper. 2 513 personer kandiderade till kyrkomötets 251 platser.

Det här väljer du till i kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.