Kyrkovalet i Göteborg 2017. Valarbetaren Louise Blixt plockar iorning valsedlarna valbåten på Asperö.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Valsedlar

Nomineringsgrupperna ska beställa valsedlar senast 15 april 2021. Läs om hur beställning, leverans och betalning går till.

Beställ i tid

Varje nomineringsgrupp beställer valsedlar i Grupp- och kandidatsystemet. Beställ valsedlarna samtidigt som ni anmäler kandidater, dock senast 15 april 2021. Om en beställning kommer in senare kan beställningen hanteras om bedömningen görs att valsedlarna kan levereras före valdagen och utan att leveransen av tidigare gjorda beställningar försenas.

Antal valsedlar

Antalet röstberättigade i varje församling gör det lättare att beräkna hur många valsedlar som bör beställas. Kyrkomötet har de två senaste valen beslutat att ge bidrag till valsedelsbeställningar som motsvarar en gång antal röstberättigade inom valområdet. Det ger en indikation på hur många valsedlar man bör beställa.

Antal röstberättigade oktober 2020

Minsta antal som kan beställas är 1 000, sedan ökat antal med 500, det vill säga 1 500, 2 000, 2 500 och så vidare.

Betalning av valsedlar

Valsedelskostnaden för kyrkovalet 2021 är 63 kronor inklusive moms för 1 000 valsedlar samt 450 kronor inklusive moms per edition. Fraktkostnad tillkommer.

Nomineringsgrupperna ska betala för sina valsedlar i förskott. Valsedlarna trycks först när fakturan är betald.

Bidrag för valsedelskostnader

Nomineringsgruppen kan få bidrag som delvis eller helt täcker valsedelskostnaderna.

Finansiering kan ordnas antingen genom bidrag efter beslut av det beslutande organ som valet avser eller genom att nomineringsgruppen själv gör en förskottsbetalning. Utgår bidrag sker betalningen genom avräkning av denna kostnad vid förmedlingen av kyrkoavgiften till de bidragsgivande enheterna.

Bidrag till tryckning av valsedlar kan utgå till de nomineringsgrupper som är eller genom ett val blir representerade i olika beslutande organ. Om en nomineringsgrupp har betalat valsedlar i förskott och om nomineringsgruppen senare får rätt till ekonomiskt bidrag för valsedlarna (dvs. om nomineringsgruppen genom valet blir företrädd i det beslutande organet) betalas förskott motsvarande det ekonomiska bidraget tillbaka av den som har beslutat att bidrag ska utgå). I tryckkostnaderna inräknas då även kostnader för distribution av valsedlar till nomineringsgrupperna. Beslut om bidrag för de olika valen fattas av respektive beslutande organ, det vill säga kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Leverans av valsedlar

Valsedlarna levereras främst juni–juli, men även några i augusti. Leveransen sker inte nödvändigtvis i den datumordning de beställdes. 

Den person som står som mottagare av valsedlarna i Grupp- och kandidatsystemet får en avisering via sms eller e-post om att valsedlarna är på väg. 

ANTAL LEVERANSADRESSER 

För valsedlar till kyrkomötesvalet kan man ange upp till sex leveransadresser för respektive stift som valkrets.

För valsedlar till stiftsfullmäktige kan man ange en leveransadress per valkrets i stiftet. Observera att beställningarna då måste göras per valkrets (inte för hela valområdet/stiftet).

För valsedlar till kyrkofullmäktige kan man ange en leveransadress.

ANGE EN LÄMPLIG MOTTAGNINGSADRESS

Leveranserna går ofta med lastbil som behöver komma fram. Det går därför inte att ange en boxadress eller en postlåda som leveransadress. Ange gatuadress eller motsvarande men kontrollera vilket postnummer som gäller för den adressen. Ibland kan dessa vara olika.

Försändelsen med valsedlar ska kvitteras av mottagaren.

Om ingen finns på plats för att ta emot valsedlarna hamnar de hos närmaste serviceställe, där de ligger i max 14 dagar. Därefter returneras de till avsändaren.

Distribution till vallokaler

Valförrättare och röstmottagare ska se till att nomineringsgruppernas valsedlar finns utlagda i vallokalerna och röstningslokalerna. Valnämnderna måste ha fått valsedlarna från nomineringsgrupperna senast 18 dagar före valdagen (dvs. 1 september 2021) 

Valnämnden kan dock besluta att valsedlar som den får vid en senare tidpunkt också ska läggas ut. Alla nomineringsgrupper ska behandlas lika.

Nomineringsgrupperna kan också välja att själva lägga ut sina valsedlar i vallokalen.