Hur du röstar

Så här gör du för att rösta.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 3 september 2025.

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.

Vad du röstar till och valsedlarna

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

  • Val till kyrkofullmäktige, som använder vita valsedlar
  • Val till stiftsfullmäktige, som använder rosa valsedlar. 

  • Val till kyrkomötet, som använder gula valsedlar. 

Personröster  

Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

Vallokal och förtidsröstning är inte samma sak!

På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag den 21 september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 8:e och till och med 21:a september. Alla röster som läggs i lokaler för förtidsröstning kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-handling.

Hitta din vallokal eller platser där du kan förtidsrösta här!

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen  i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 8:e till 21:a september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

För att rösta med hjälp av ett bud, behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller beställa från en församling. Du hittar din församling på webben.

När budet lämnar in din röst i en förtidsröstningslokal måste budet ha med ditt röstkort. Om budet lämnar in din röst i din vallokal är det bra att ha med röstkortet, men det är inget krav (vilket det felaktigt står i brevröstningspaketet).

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

För att brevrösta, behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller beställa från en församling. Du hittar din församling på webben. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 19 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Information om hur du röstar från utlandet

För information om hur du röstar från utlandet, gå till sidan Så röstar du och scrolla ner på sidan.

 

Om du behöver röstkort

Om du saknar ditt röstkort kan du kontakta valfri församling/pastorat för utskrift av ett nytt röstkort.

Vissa förtidsröstningslokaler har också möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort på plats. Kontakta dem i förväg för att vara säker på att du kan få hjälp att få ut ett röstkort.