Teckenspråk

Information om kyrkovalet på teckenspråk.

Därför ska du rösta i kyrkovalet

Genom att rösta påverkar du vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt. Vad tycker du att Svenska kyrkan ska arbeta med? Din röst är viktig!

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund.

[SKYLT MED TEXTEN: 5,8 miljoner medlemmar]

Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet. Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs 

I kyrkovalet kan du rösta i tre val. 

Val till kyrkofullmäktige – lokalt 

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, i din församling och i ditt pastorat. Det kan handla om beslut om att anställa ytterligare en diakon för att arbeta mer med äldre och sjuka, om man ska starta en öppen förskola i församlingshemmet och om satsningar på språkcafé och mentorskap för flyktingar.
Vita valsedlar. 

Val till stiftsfullmäktige – regionalt 

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets beslutande organ. På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionednedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare.
Rosa valsedlar. 

Val till kyrkomötet – nationellt 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. På nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken.
Gula valsedlar. 

Så här röstar du i kyrkovalet

Rösträtt i kyrkovalet har den som är minst 16 år senast på valdagen och medlem i Svenska kyrkan. Du behöver också vara folkbokförd i Sverige.

[SKYLT MED TEXTEN: 5 miljoner har rösträtt i kyrkovalet 2021]

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

Du kan personrösta på högst tre kandidater genom att kryssa för dem på valsedeln. Kryssen ökar kandidatens möjlighet att bli vald och få representera dig. Om du inte gör några kryss är det nomineringsgruppen som får din röst.

Så här kan du rösta

1. Rösta på valdagen i din vallokal

[SKYLT MED TEXTEN: Valdagen 19 september]

Din vallokal och öppettider står angivna på röstkortet. OBS! I vallokalen kan du bara rösta på själva valdagen. Ta med röstkortet och id-handling.

2. Förtidsrösta

[SKYLT MED TEXTEN: Förtidsröstning från 6 - 19 september]

Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du hittar alla platser och deras öppettider på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du behöver ta med röstkortet och id-handling.

3. Brevrösta

[SKYLT MED TEXTEN: Brevrösten behöver vara framme senast 17 september]

För att rösta per brev behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta på en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns information om hur det går till att rösta per brev. Brevrösten behöver skickas så att den är framme hos mottagaren i tid före valdagen.

4. Rösta med bud

För att rösta med bud behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta på en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns information om hur det går till att rösta med bud. Budet lämnar din röst i en vallokal eller i en förtidsröstningslokal som ligger i den församling eller pastorat du tillhör. 

Om du är utomlands på valdagen 

[SKYLT MED TEXTEN: Brevrösten behöver vara framme senast 15 september!]

Du som är kyrkobokförd i Sverige men vistas utomlands i samband med valet kan brevrösta. För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta eller beställa från din pastors- eller församlingsexpedition, eller i en utlandsförsamling. Har du inte med dig röstkortet kan du beställa ett nytt. Det skickas då till den utlandsförsamling som är närmast dig. Brevrösten behöver skickas så att den är framme hos mottagaren i tid före valdagen.

Be om hjälp om du är osäker.

Det är bra att veta att alla som arbetare i vallokaler och förtidsröstningslokaler har tystnadsplikt.

 

Bra att veta om röstkortet

Röstkortet är en värdehandling. Det innehåller information om din vallokal och var du kan förtidsrösta. Du behöver ha med dig röstkortet om du förtidsröstar. Du behöver också kunna legitimera dig. Röstar du i din vallokal räcker det med att du har med dig din legitimation.

[SKYLT MED TEXTEN: Röstkortet skickas hem till dig och är framme senast 1 september]

Beställ nytt röstkort 

Om du förlorar röstkortet kan du få ett nytt (s.k. dubblettröstkort). Beställ ett nytt röstkort genom att kontakta din församling. Du kan också beställa via svenskakyrkan.se/kyrkoval eller epost: kyrkoval@svenskakyrkan.se . Det nya röstkortet skickas till din folkbokföringsadress. 

Mer om att rösta per brev och med bud

Den som vill kan rösta per brev och med bud. För att kunna göra det behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du, eller någon annan hämta åt dig på en församlings- eller pastorsexpedition.

I brevröstningspaketet finns valsedlar och kuvert för varje val, ett kuvert för brev- och budröstning och ett ytterkuvert, för de som vill rösta per brev. Det innehåller också information om hur det går till att rösta per brev och att budrösta.

Så här gör du både när du röstar per brev och med bud:

 1. Har du inte nomineringsgruppens egen valsedel kan du skriva nomineringsgruppens namn på en blank valsedel.
 2. Du lägger en valsedel för varje val (vit valsedel för kyrkofullmäktige, rosa valsedel för stiftsfullmäktige, gul valsedel för kyrkomötet) i ett valkuvert och klistrar igen det.
 3. I närvaro av två vittnen lägger du det igenklistrade valkuvertet i det kuvert för brev- och budröstning (K4) som finns i brevröstningspaketet. Klistra igen kuvertet.
 4. På kuvertet för brev- och budröstning (K4) skriver du ditt personnummer och din namnteckning som en försäkran om att du genomfört röstningen på rätt sätt.
 5. På samma kuvert för brev- och budröstning (K4) skriver de två vittnena under med sina namnteckningar att de försäkrar att de sett dig skriva under kuvertet. De intygar också att de är över 18 år.

Ska du rösta med bud ska sedan ni följa de här stegen:

 • Budet tar med sig kuvertet (K4) till vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Röstkortet måste tas med om rösten lämnas i en förtidsröstningslokal, men det är bra att ta med det även om det lämnas i din vallokal.
 • Budet lämnar din brevröst och antecknar sitt namn, sitt personnummer och sin adress och intygar med sin namnteckning att du har skrivit under försäkran på kuvertet. Budet ska kunna legitimera sig och ha fyllt minst 18 år.

Ska du rösta per brev ska du följa de här stegen efter att ha signerat kuvertet för brev- och budröstning och fått det bevittnat och signerat av två vittnen:

 • Lägg kuvertet (K4) i ett kuvert för brevröst och röstkort (K5) tillsammans med ditt röstkort.
 • OBS! Lägg ner röstkortet så att adressen till stiftsstyrelsen syns i det högra fönstret på kuvertet och uppgifter om valnämnd, valdistrikt och ditt nummer i röstlängden syns i det vänstra fönstret på kuvertet.
 • Posta brevet. Det behövs inget porto.
 • OBS! Posta brevet så att det kommer fram i tid före valdagen!

Ett coronasäkert kyrkoval

Svenska kyrkan strävar efter att alla som vill rösta, ska kunna rösta på ett tryggt och säkert sätt. I samråd med Folkhälsomyndigheten har valorganisationen därför tagit höjd för att coronapandemin kan se ut som under våren 2021, när det är dags att gå till val i september. Det innebär till exempel att lokaler där röstning sker kommer att vara förberedda för att kunna sätta fram plexiglasskivor, handsprit och tydliga instruktioner till de röstande.

För att undvika risk för smittspridning och trängsel:

 • Förtidsrösta gärna. Förtidsröstningslokalerna öppnar 6 september och håller öppet fram till och med valdagen den 19 september.
 • Rösta per brev. Det kan du göra så snart du fått ditt röstkort. Tänk på att brevrösten behöver vara framme senast 17 september. Brevröstningspaket finns på församlings- och pastorsexpeditionen.
 • Har du problem att ta dig till vallokal eller förtidsröstningslokal kan du rösta per bud. Då behöver du ett brevröstningspaket. Brevröstningspaket finns på församlings- och pastorsexpeditionen.
 • I val- och förtidsröstningslokaler ges information om hur du undviker trängsel. Följ instruktionerna och visa hänsyn.