Så röstar du

Här finns information om hur, när och var du kan rösta i kyrkovalet och vilka villkor som gäller för att få rösta.

Röstkort

Hur du röstar

Så här gör du för att rösta.

Trängsel av människor i rörelse.

När du kan rösta

Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan förtidsrösta från och med 6 september.

Röstande i en vallokal 2017. En mamma röstar i valbåset omgiven av tre barn.

Var du röstar

Det är skillnad på att rösta i vallokalen och att förtidsrösta.

Foto på en person i rosa jacka fotograferad bakifrån. Personen bär en banderoll med Svenska kyrkans logga över axeln.

Vem som får rösta

Det här krävs för att få rösta i kyrkovalet.

Någon står i ett valbås och stoppar ner valsedeln i ett kuvert.

Vad du röstar på

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.

Röstkortet

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 3 september 2025.

Om du behöver röstkort

Om du saknar ditt röstkort kan du kontakta valfri församling/pastorat för utskrift av ett nytt röstkort.

Vissa förtidsröstningslokaler har också möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort på plats. Kontakta dem i förväg för att vara säker på att du kan få hjälp att få ut ett röstkort.

Information till väljare som flyttat efter 13 augusti

Alla som röstar i kyrkovalet måste stå med i röstlängden. Du står med i röstlängden där du är folkbokförd. Röstlängden tas ut 37 dagar före valdagen, dvs den 13 augusti 2021.

 Om du har flyttat efter den 13 augusti innebär det att du finns med i röstlängden där du bodde innan du flyttade och det är dit du väljer till de tre valen (kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Att rösta från utlandet

Om du är folkbokförd i Sverige men vistas utomlands i samband med valet kan du ändå rösta. Har du inte fått med dig något brevröstningspaket på din utlandsresa så finns det brevröstningspaket att hämta på de flesta av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Du skickar själv din brevröst till kyrkostyrelsen (adressen finns i brevröstningspaketet). Den måste skickas så att den är framme hos kyrkostyrelsen senast onsdag 15 september. Om du behöver ett nytt röstkort kan utlandsförsamlingen hjälpa dig att ta fram ett sådant. Du måste hämta ut röstkortet personligen på utlandskyrkan och legitimera dig.