Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hitta Svenska kyrkan i andra länder

Svenska kyrkan finns för svenskar också utomlands. Vill du fira gudstjänst på svenska, hitta gemenskap eller prata med en präst? Här hittar du länkar till Svenska kyrkan utomlands i hela världen.

När du  är ute och reser kan det kännas skönt att veta att det finns någon att prata med. 

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar  på drygt 40 platser. Vi firar gudstjänst på svenska, och det finns möjlighet att träffa en präst på ett hundratal platser runt om i världen. 

Välkommen till Svenska kyrkan i utlandet! 

Nordamerika 

Sydamerika

Asien

Afrika

Europa

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.


Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.

 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida