Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hitta Svenska kyrkan i andra länder

Vill du fira gudstjänst på svenska, hitta gemenskap eller prata med en präst? Här hittar du Svenska kyrkans församlingsverksamhet utomlands.

Svenska kyrkan i Nordamerika

Mobila präster i Sydamerika och Afrika

Svenska kyrkan i Asien

Här presenterar vi alla länder i Asien där Svenska kyrkan i utlandet finns. Klicka dig vidare för att komma till respektive lands webbsida.

Att besöka fängslade svenskar är en av Mogens viktiga uppgifter som mobil präst i Asien. Mogens firar gudstjänst, finns med som präst vid svenska företags evenemang och besöker svensktalande skolelever i Asien. Han träffar ofta människor som vill samtala med en präst. Mogens besöker regelbundet Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Sri Lanka och Sydkorea.

Mogens Amstrup Jacobsen är mobil präst i Asien

Att besöka fängslade svenskar är en av Mogens viktiga uppgifter som mobil präst i Asien. Mogens firar gudstjänst, finns med som präst vid svenska företags evenemang och besöker svensktalande skolelever i Asien. Han träffar ofta människor som vill samtala med en präst. Mogens besöker regelbundet Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Sri Lanka och Sydkorea.

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa. Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, har konfirmandundervisning, dop, vigsel (Hongkong), minnesstund/begravning och enskilda samtal.

Svenska kyrkan i Kina - Hongkong, Peking och Shanghai

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa. Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, har konfirmandundervisning, dop, vigsel (Hongkong), minnesstund/begravning och enskilda samtal.

Svenska kyrkan i Oceanien (Australien och nya Zeeland)

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.


Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet. 

Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida