Hitta Svenska kyrkan i andra länder

Vill du fira gudstjänst på svenska, hitta gemenskap eller prata med en präst? Här hittar du Svenska kyrkans församlingsverksamhet utomlands.

EUROPA

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Europa.(pdf)

Mobil verksamhet

BELGIEN

CYPERN

DANMARK

ESTLAND

  • Tallin
    Församlingen tillhör Estlands evangelisk-lutherska kyrka och firar gudstjänst på svenska. 

FINLAND

  • Helsingfors
    Församlingen tillhör Finlands evangelisklutherska kyrka. De firar gudstjänst på svenska. 

FRANKRIKE

GREKLAND

ITALIEN

LUXEMBURG

NEDERLÄNDERNA

NORGE

SCHWEIZ

SPANIEN

STORBRITANNIEN

TJECKIEN

TYSKLAND

UNGERN

ÖSTERRIKE

NORDAMERIKA

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Nord- och Sydamerika. (pdf)

Kanada

USA

SYDAMERIKA

Svenska kyrkan har en mobil präst i Sydamerika, som i perioder finns för svenskar som befinner sig på resa eller är bosatta i Sydamerika.

Ladda ner litan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Sydamerika (pdf)

ARGENTINA

BRASILIEN

Chile

PERU

AFRIKA

Svenska kyrkan har en mobil präst i Afrika som i perioder finns för svenskar som befinner sig på resa eller är bosatta i Afrika. Prästen besöker även Dubai.

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Afrika (pdf)

KENYA

MOÇAMBIQUE

SYDAFRIKA

TANZANIA

ZIMBABWE

ASIEN

Svenska kyrkan har en mobil präst i Asien som finns för svenskar som befinner sig på resa eller är bosatta i Asien. För dig som söker kontakt med präst i Dubai, kontakta mobil präst i Afrika som ibland besöker Dubai.

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Asien (pdf)

FILIPPINERNA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

KINA

TAIWAN

KAMBODJA

LAOS

MYANMAR

INDIEN

INDONESIEN

ISRAEL

JAPAN

THAILAND

SRI LANKA

SYDKOREA

VIETNAM

OCEANIEN
AUSTRALIEN

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Oceanien - Australien och Nya Zeeland (pdf) 

NYA ZEELAND

 

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.


Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

Beskrivningar av utlandskyrkans verksamheter

Från en gudstjänst på svenska residenset i Jakarta, Indonesien. Mina och Kajsa hjälper till att tända ljusen.

Mobil präst i Asien

Att besöka fängslade svenskar är en av Mogens viktiga uppgifter som mobil präst i Asien. Mogens firar gudstjänst, finns med som präst vid svenska företags evenemang och besöker svensktalande skolelever i Asien. Han träffar ofta människor som vill samtala med en präst.

Hongkong sunset

Svenska kyrkan i Kina - Hongkong, Peking och Shanghai

Svenska kyrkan finns till för dig som är bosatt i Kina, Hongkong & Taiwan, eller bara är på genomresa. Vi firar regelbundet gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, har konfirmandundervisning, dop, vigsel (Hongkong), minnesstund/begravning och enskilda samtal.

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00