Meny

Svenska kyrkan i Paris

Välkommen hem! Svenska kyrkan i Paris vill vara en kyrka både för bofasta svenskar och de svenskar som tillfälligt vistas i Paris. Här kan du fira gudstjänst, träffa nya och gamla vänner, fika och få tillgång till gratis wifi och läsa en svensk bok eller tidskrift.

Öppettider

P g a smittrisk är nu Frankrike i karantän. Det innebär att kyrkans personal befinner sig i sina hem och kontaktas via mejl eller telefon, endast. Vi håller även kyrkorummet stängt och kan inte ta emot enskilda besökare. Vi uppdaterar om situationen skulle ändras. Ring oss gärna på våra mobiler som du hittar under fliken personal!

 

Vid akut kris då kyrkan är stängd ring till kyrkoherdens mobil 06 71 55 26 88

Just nu har vi problem med vår växel, ring oss på våra mobiler :

Maria / kyrkoherde:  06 71 55 26 88
Joakim / komminister : 07 86 52 32 72
Björn / organist: 06 71 52 07 53
Nils / husfar: 06 51 82 90 66
Helene /administratör : 06 25 94 83 27

Växelproblem

Just nu har vi problem med vår växel, ring oss på våra mobiler : Maria / kyrkoherde: 06 71 55 26 88 Joakim / komminister : 07 86 52 32 72 Björn / organist: 06 71 52 07 53 Nils / husfar: 06 51 82 90 66 Helene /administratör : 06 25 94 83 27

Stöd kyrkan genom att betala medlemskap! Utan medlemmar, ingen församling...

Medlemskap

Stöd kyrkan genom att betala medlemskap! Utan medlemmar, ingen församling...