Besöksgruppen

I vår församling finns en grupp frivilliga som besöker svenskar som av olika anledning är isolerade. Utanförskapet kan ha olika orsaker t ex sjukdom eller hög ålder.

Vi arbetar efter etiska riktlinjer och omfattas naturligtvis av tystnadsplikt. De vi besöker är människor som uttryckt en önskan om kontakt via telefon och/eller personliga möten.

Det är angeläget att fånga upp människor som behöver stöd - och det är samtidigt en möjlighet för oss i gruppen att aktivt kunna delta i kyrkans sociala arbete.

Vill du vara med i denna besöksgrupp eller känner du någon som skulle uppskatta/behöva besök från kyrkan ta kontakt med vår komminister Joakim Bråkenhielm på mejl joakim.brakenhielm@svenskakyrkan.se eller per telefon 07 86 52 32 72.