Kontakta oss

Här finns personal och kyrkoråd, men även information om hur du hittar till oss i Paris.

Personal

Här hittar du emailadresser och mobiltelefonnr till oss som jobbar på kyrkan.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. I kyrkorådet ingår även församlingens kyrkoherde.