Foto: Magdalena Martin

Gudstjänster

Vi firar högmässa varje söndag kl 11. Efter högmässan fortsätter vi samvaron i församlingssalen med kyrkkaffe. Varmt välkomna!

Vi firar huvudgudstjänst varje söndag kl.11.00 (om inget annat anges i kalendern, eller vid öppettiderna på startsidan). 

Alla är välkomna! Vi är i olika åldrar, med olika bakgrund och olika klädstil. Gudstjänsten är en plats där alla får och ska känna sig välkomna och det är något som vi alla hjälps åt med.

Barnkyrka/Söndagsskola

I samband med vissa gudstjänster finns det möjlighet för barnen att gå på Barnkyrka, en egen stund i förssamlingssalen tillsammans med en ledare.

Familjesöndag

Några gånger per termin ordnar vi Familjesöndag.