Foto: Magdalena Martin

Gudstjänster

Vi firar högmässa varje söndag kl 11. Efter högmässan fortsätter vi samvaron i församlingssalen med kyrkkaffe. Varmt välkomna!

Vi firar huvudgudstjänst varje söndag kl.11.00 (om inget annat anges i kalendern, eller vid öppettiderna på startsidan). 

Alla är välkomna! Vi är i olika åldrar, med olika bakgrund och olika klädstil. Gudstjänsten är en plats där alla får och ska känna sig välkomna och det är något som vi alla hjälps åt med.