Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkören

Barnkör       onsdagar  kl.13.30-14.00  (hösten det år du fyller sex år)
                                      kl.14.05-14.40  (hösten det år du fyller nio år)

Terminsstart : 18 september 2019

 

I barnkören får barnen sjunga många sånger av olika slag och träna sina röster på ett lekfullt sätt. De får också lära sig lite om noter, att följa en dirigent m.m.

Barnkören medverkar i 3-4 gudstjänster per termin. På hösten är vi dessutom med på Lucia och på våren gör vi en musikal.

Barnkören är gratis men du förväntas vara med på de flesta övningarna och uppsjungningarna.

För mer information: Björn Åkerhage