Foto: Magdalena Martin

Stöd och samtal

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. En axel att luta sig mot. Goda råd om vart man kan vända sig. En erfaren samtalspartner i de stora livsfrågorna. Svenska kyrkan finns till just för att stödja dig.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Nattetid? (kl.21-06)
Du kan du ringa +46 18 4745032 och be att få tala med jourhavande präst. 

Du kan även chatta. (måndagar-torsdagar kl.20-24)Gå in på denna webbsidan www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast  och klicka sedan på "Starta chatten".  

 Under dagtid när vi har öppet går det också bra att kontakta våra präster:

Maria Olofsdotter Bråkenhielm, kyrkoherde via  telefon 06 71 55 26 88 eller mejl 

Joakim Bråkenhielm, komminister, telefon 07 86 52 32 72 eller mejl

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.