Foto: Johannes Frandsen IKON

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Att en person som står oss nära avlider är en av de största sorgerna vi kan drabbas av.  En begravning kan hjälpa oss att komma vidare. Det är en högtidlig stund för tankar, minnen och avsked. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.  

I Svenska kyrkan i Paris kan vi förrätta en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Den sker på svenska men inslag på franska eller engelska är möjligt.

För att tala med en präst och boka tid för en begravning ring + 33 01 44 29 70 00.