Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Flyktingstöd

Mötesplats och språkcafé - sommar 2019

Sen två år tillbaka har vi varit en fast punkt och en mötesplats för många av de svenska afghanska ungdomarna som fått avslag på sina asylansökan i Sverige, vissa efter flera år i svensk skola, i en svensk värdfamilj etc. Deras trygghet i Sverige byttes från dag till anna mot en otrygg tillvaro i storstaden Paris. Anledningen till att så många sökt sig just till Svenska Kyrkan hänger säkert ihop med att församlingar hemma har engagerat sig lokalt i orter där ungdomarna bott. Dessutom är förstås det svenska språket viktigt, de flesta flyktingarna talar ingen franska alls när de kommer, men däremot bra svenska. 

Flyktingstödet har under de här två åren sett ut på lite olika sätt, beroende på hur mycket personal vi varit, vilka kompetenser som funnits, vad våra lokaler klarar av, och vad vi får lov att göra inom ramen för vår föreningsform. Vi är en kultuell förening som lyder under fransk lag, ”association loi 1905”.

De penninggåvor som församlingen fått har gått, och kommer att gå, till hjälp åt ungdomarna. Vi har, tack vare dessa gåvor, kunnat ha Sara Brachet anställd från november förra året till sista juli i år. Hon har uteslutande ägnat sig åt att vägleda och stötta ungdomarna i asylprocessen, vi har kunnat hjälpa dem med kläder och andra förnödenheter och vi har haft en fika-vagn där de kunnat förse sig med smörgåsar, frukt och dryck. Vi kommer att se till att alla pengar vi fått kommer att gå till killarnas bästa.

I sommar slutar flera av våra korttids- och tillsvidareanställda. Vi blir färre heltidsanställda till hösten, och vi kommer att få ett nytt prästpar som börjar i september. 

Juni, juli och en stor del av augusti kommer vi att ha öppet för alla - flyktingar, turister, församlingsbor - fem dagar i veckan. Alla är lika välkomna. 

Fram till slutet av juli finns Sara Brachet kvar på sin projektanställning - därefter tar hennes kontrakt slut. 

Vi har språkcafé från svenska till franska varje fredag eftermiddag under sommaren. Språkcaféet drivs av volontärer. 

I kyrkan finns listor på ställen där man kan tvätta, få gratis mat, utdelning av kläder, trygga ställen att vara på under dagtid och vi hänvisar också vidare till vår protestantiska vänförsamling St Jean som gärna tar emot de som är intresserade av en kristen gemenskap på franska. 

Vi lämnar också adresser till organisationer som jobbar med flyktingar som tex la Cimade som kan ge råd och vägledning om asylrätt. 

Såhär ser situationen ut nu - om något ändras kommer vi att meddela det här!