Foto: magdalena Martin

Dop

Att döpas är att välkomnas in i en ny gemenskap. Det är en gemenskap som sträcker sig genom alla tider och genom kyrkan över hela världen.

Vanligast är barndop men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Om du döps i Svenska kyrkan blir du automatiskt medlem i Svenska kyrkan om du är skriven i Sverige. Är du skriven i Frankrike får du ansöka om att bli medlem i den Svenska kyrkan.

Fadder 
I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran. Faddern ska vara döpt.

Så går dopet till
Alla dop sker med vatten. Oftast brukar prästen ösa det tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.   

Boka
Välkommen att eposta paris@svenskakyrkan.se
alternativt att ringa + 33 01 44 29 70 00 för att boka in ditt dop.

Kostnad
Dopet kostar ingenting men vi tar upp en kollekt till vår barnverksamhet i samband med dopgudstjänsten.

Språk
Eftersom vi är en svensk kyrka sker dopet på svenska men inslag av franska eller engelska är möjligt. Faddrar och andra vuxna kan läsa texter, be böner eller liknande på franska eller engelska.