Kyrkans medlemmar berättar...

I en serie intervjuer får ni här möta några av församlingens medlemmar och höra vad kyrkan betyder för dem. Vill du också dela med dig av din berättelse? Kontakta oss gärna. Och du som inte redan är medlem, bli det gärna - vi behöver dig!

Man kan bidra till församlingen på så många sätt.

Malin – om möjligheten att påverka

När Malins två barn var små började hon delta i kyrkans olika barnverksamheter. Som svenska gift med en fransman och bosatt i Paris kändes det naturligt att komma till Svenska kyrkan för att ge barnen lite svenskhet. 
- Svenska kyrkan betyder otroligt mycket för mig. Och för barnen också. Här får vi ta del av svenska traditioner, en bit av Sverige. 

Genom att regelbundet komma till kyrkan blev det lätt att introducera de svenska högtiderna och traditionerna för barnen – och för maken. Malin berättar att hennes man ofta följde med på familjegudstjänsterna när barnen var små, samt naturligtvis även på jul och luciakonserter. 
- Det är också viktigt för barnen att träffa andra barn som lever i liknande familjer – där föräldrarna kommer från olika länder och kulturer. 

Under åren som Malin och hennes familj varit delaktiga i församlingen har dess verksamheter förändrats. 
- En period, när min son var yngre, fanns det ingen sånggrupp för de små barnen i hans ålder. Då var vi några föräldrar som startade en sånggrupp. 

Som medlem har man möjlighet att vara med och påverka församlingen. Och många som deltar regelbundet i vissa verksamheter, och som känner att de har lite tid över, börjar också engagera sig ideellt. 
- För att kunna bedriva verksamhet behövs ekonomi, säger Malin, och fortsätter:
- Men det är viktigt att också säga att man betalar enligt förmåga. 

Det jag värnar i församlingens verksamhet är den öppenhet och medmänsklighet som finns här

Mikael Cleverstam - kyrkorådets nya ordförande

För 17 år sedan blev Mikael rekryterad till en nystartad position på företaget Millipore. Rollen, som affärsutvecklingsdirektör med inriktning klinisk kemi, och fortsatta roller genom åren, kom att innebära resor till många av världens länder. 150–200 resdagar per år, så har verkligheten sett ut för den Paris-boende Mikael och hans fru Ann-Sofie samt yngsta dotter Madeleine. Idag, sedan ett par månader, är Mikael pensionär, och med ett tidigare mycket aktivt liv var det naturligt för honom att vilja fortsätta lägga tid och engagemang på det som betyder något för honom – och där han känner att han kan göra skillnad. 

Församlingens kyrkoherde Maria hade träffat Mikael och Ann-Sofie i olika sammanhang under åren, och alltid pratat mycket när de sågs. Nu fick Mikael höra att Maria sökte någon med företagskunskap till rollen som kyrkorådsordförande. Mikael har 30 års erfarenhet av styrelsearbete, han har varit ordförande och VD i många olika sammanhang, och blev intresserad. På kyrkostämman i november -22 valdes Mikael in i styrelsen - församlingens kyrkoråd – och sedan den 1 januari 2023 är han dess ordförande. 
- Jag har god kännedom om kyrkan och dess verksamhet sedan tidigare, berättar Mikael. 

Han och Ann-Sofie har under alla år i Paris varit aktiva i såväl Svenska klubben som kyrkans julbasar och har ett stort nätverk inom ”svensk-Paris”. Ann-Sofie har suttit med i församlingens kyrkoråd tidigare, varit ordförande i SWEA Paris och är idag engagerad i Svenska Konstföreningen. När nu Mikael har tid att göra vad han vill var steget att engagera sig ideellt inte långt. 
- Det jag värnar i församlingens verksamhet är den öppenhet och medmänsklighet som finns här, människor värnar om varandra, säger Mikael. 

Som nybliven pensionär har Mikael tid att finnas på plats i församlingen och hjälpa till med allt från möten med jurister under dagtid till att träffa andra som deltar i församlingens olika aktiviteter. 
- Jag håller på att boka in möten med alla olika verksamhetsgrupper; körerna, barnverksamheten, seniorluncherna etcetera, berättar han. 
Mikael vill träffa de som är med i kyrkans verksamheter och prata medlemskap med alla. 
- Det är väldigt viktigt för Svenska kyrkan i Paris att visa på ett högt, stigande, medlemstal, säger han. 

Han ser församlingen som en viktig samlingsplats för personer som pratar svenska. 
- Här kan man låna böcker, gå på en seniorlunch eller bara träffas för att prata med andra.

Mikael säger att han uppskattar kyrkoherde Marias driv och aktiva engagemang i hela församlingen. 
- Maria har en öppenhet och ett fantastiskt engagemang som gör kyrkan till en tillåtande plats, menar Mikael. 

Under pandemiåren gick församlingens ekonomi ned, främst på grund av att man inte kunde genomföra julbasarer och luciakonserter som tidigare år. Kyrkorådet beslutade om höjd medlemsavgift, vilket tyvärr fick motsatt effekt och man förlorade en del betalande medlemmar. Nu har kyrkorådet åter justerat de rekommenderade medlemsavgifterna, denna gång genom att sänka dem, och man hoppas att flera av de tidigare medlemmarna ska återvända, samt att fler ska förstå vikten av att betala sin medlemsavgift varje år. Utan medlemmar ingen framtid. 
- Till dig som funderar på att bli medlem säger jag ”passa på att bli medlem nu”. Medlemmar är väldigt viktiga för Svenska kyrkan i Paris. 

BLI MEDLEM

Du är inte rädd när du är 22 år.

Agneta och musikens roll i livet

Agneta reste till Paris som 22 åring. Hon var nyutexaminerad gymnastiklärare och fick genom Paris-baserade diplomaten Ingemar Hägglöf tips om kontakter för att få ett arbete i staden. I Paris träffade hon sin blivande make, och blev kvar. Några år senare, när hennes tre söner var några år, besökte hon för första gången Svenska kyrkan. 
- Mina första möten med församlingen var någon julbasar, och julgransplundring. Svenska kyrkan gav mig möjlighet att visa barnen svensk jul och lucia. 

Men det var långt senare som Agneta började bli riktigt aktiv i församlingen. 
Musiken har alltid haft en stor roll och viktig betydelse för Agneta. Därför var kom det naturligt att besöka kyrkan för att lyssna på kören, vid lucia och andra tillfällen. 
- Men kören var ju för yngre personer. Jag ville ha en kör även för oss lite äldre. 
Agneta föreslog för dåvarande kantorn att starta en till kör, och hon fick
gehör för sin idé.
- Det är en väldigt öppen församling, säger Agneta. 

Sedan ett år sitter Agneta med i kyrkorådet. Hon tvekade länge efter att hon fått förfrågan om att ställa upp i valet – men musiken beslutade henne för att säga ja. För styrelse, det vill säga kyrkorådet, är församlingens ekonomi och framtid viktiga frågor. Att få fler personer i församlingen att vilja bidra ekonomiskt genom årlig medlemsavgift är en av grundstenarna för dess framtid. 
- Om du vill ha kvar den här platsen, omgivningen, kyrkan, så behövs ditt ekonomiska bidrag, påpekar Agneta. 
- Det måste in pengar. 

BLI MEDLEM

Jag hade en väldig hemlängtan – och hittade en fin gemenskap.

Linnéa om gemenskap och hemlängtan

Som barn sjöng Linnéa i kyrkokör. Hon konfirmerade sig som tonåring och har av och till funderingar på att bli präst. Men när hon flyttade till Paris för ett par år sedan var kyrkan inte den första platsen att besöka. 
- När jag kom hit för två år sedan, för att plugga politik, kunde jag ingen franska, berättar Linnéa. 
Parallellt med universitetsstudierna började hon språkundervisning och idag är franskan inget problem. 
- En period i början hade jag en väldig hemlängtan. Min konfapräst hade jobbat i utlandskyrkan så jag googlade lite och hittade Svenska kyrkan i Paris. 

I församlingen hittade hon snabbt en fin gemenskap och har efterhand blivit indragen i allt fler verksamheter. Idag sjunger hon i kören, är kyrkvärd och hjälper till med söndagsskolan. 
- För mig är församlingen som ett andra hem. Jag kommer hit när jag är glad, när jag är ledsen, och jag känner att jag alltid kan komma som jag är. 

Linnéa tycker att det är svårt att få vänner i Paris. Att livet här kan vara väldigt ensamt. Det är en stor stad, men många har vänner sedan barnsben och det är inte alltid lätt att vara ny. 
- I kören har jag fått vänner för livet, säger Linnéa och berättar att hon varvat säkert 5-6 personer. 

Förutom att sjunga i gudstjänster och alla de många luciakonserterna under december så hjälper Linnéa och några fler körmedlemmar till att baka – inför julbasaren och vid andra tillfällen. 
- Församlingen är en väldigt viktig, väldigt fin plats för mig. Här känner jag mig alltid välkommen. 

Svenska kyrkan har alltid varit väldigt viktig för mig när jag bott i Paris.

Steve - kyrkorådsledamot och körmedlem

Steve är halvt svensk och halvt fransk. Han föddes i Paris av svensk mamma, men pappan är fransman. Som barn, mellan 7 och 14 år, bodde han i Stockholm. 
- Svenska kyrkan har alltid varit väldigt viktig för mig när jag bott i Paris, långt från Sverige, berättar han. 
- Här i kyrkan får jag ett sammanhang och ett samband med den svenska kulturen. 

Efter det att Steves mamma dog, för 9 år sedan, har det blivit allt viktigare för honom att ha en kontakt med Svenska kyrkan. 
- Vi hade en minnesstund för min mamma i kyrkan, berättar Steve. 

Här i Svenska kyrkan i Paris känner han sig hemma. 
- Jag ber i kyrkan och för fyra år sedan började jag i kören. Mitt engagemang i församlingen är också för mammas minne och för mitt arv, säger han.

Sedan ett par år är Steve ledamot i församlingens kyrkoråd. 
- Efter något år kom Joakim Bråkenhielm och frågade mig om jag ville sitta med i kyrkorådet. Joakims syster, Sofia, och jag lekte som barn. Det kändes som att cirkeln slöts. Jag svarade Joakim att jag inte är kristen, rent tekniskt. Han svarade att det kan vi lösa. Så jag döptes och har sedan dess varit aktiv i Svenska kyrkan. 

 

BLI MEDLEM